Vad gäller för ditt område?

Här kan du ta reda på om din fastighet ligger inom detaljplanerat område, inom sammanhållen bebyggelse eller inget av det.

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Ibland behöver du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.

Förenklat kan man säga att det är två saker som avgör om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan innan du påbörjar ditt projekt:

  • Det beror dels på vad du vill göra. Vissa åtgärder kräver alltid bygglov eller bygganmälan, och andra kräver det under vissa omständigheter.
  • Dels beror det på i vilket område din fastighet ligger. Villkoren kan variera beroende på om fastigheten ligger inom detaljplanerat område, inom sammanhållen bebyggelse eller inget av det.

Ta reda på vad som gäller för dig:

Det första du behöver ta reda på är om din fastighet ligger utanför sammanhållen bebyggelse, inom sammanhållen bebyggelse eller inom detaljplanerat område. Det avgör nämligen om du behöver ansöka om bygglov eller bara skicka in en anmälan.

Ta reda på vilket område din fastighet ligger genom att söka på fastighetsbeteckningen i karten längst ner på sidan.

  • Om din fastighet ligger inom detaljplanerat område behöver du ta reda på om och hur detaljplanen påverkar ditt projekt.

  • Sammanhållen bebyggelse innebär bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Kommunen definierar vilka områden som är sammanhållen bebyggelse.

Behöver du hjälp?

Kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst om du behöver hjälp att ta reda på vilken fastighetsbeteckning du har eller om fastigheten ligger inom detaljplanerat område, inom sammanhållen bebyggelse eller inget av det. Använd gärna kontaktformuläret, eller ring via 0910-73 50 00, knappval 3.

När du vet om fastigheten ligger inom detaljplanerat område, sammanhållen bebyggelse eller inget av det är det dags att ta reda på vad som gäller för det du vill göra. Det gör du via följande länkar:

Välkommen på rådgivning!

Träffa gärna en bygglovshandläggare och ställ dina frågor. Rådgivning rekommenderas bland annat innan du skickar in en ansökan om bygglov eller tar fram detaljerade ritningar för det du vill göra.

Du väljer själv om du vill prata med rådgivaren i telefon, ha ett videomöte eller om du vill komma förbi när vi har drop-in-rådgivning.

Vad säger planen?

Vad säger planen?

Senast uppdaterad: