Behöver jag söka bygglov eller göra en bygganmälan?

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.

Längre ner på sidan finns en tabell med vanliga byggåtgärder och information om när du behöver söka bygglov eller göra en bygganmälan. Observera att detaljplan och områdesbestämmelser kan innebära andra regler.

I vilket område ligger fastigheten?

Börja alltid med att ta reda på vilka regler som gäller för området där fastigheten ligger. Det gör du genom att ta reda på om fastigheten ligger inom detaljplanerat område, inom sammanhållen bebyggelse eller inget av det.

Om fastigheten ligger inom detaljplanerat område behöver du ta reda på om och hur detaljplanen påverkar ditt projekt.

Tips på vidareläsning:

Tabell: När behövs bygglov eller bygganmälan?
ÅtgärdDetaljplanerat områdeSammanhållen bebyggelseUtanför sammanhållen bebyggelse
Bygga ny huvudbyggnad. Till exempel enfamiljshus eller fritidshusBygglov krävsBygglov krävsBygglov krävs
Bygga ny komplementbyggnad. Till exempel garage, sovstuga, carport och växthusBygglov krävsBygglov krävsBygglov krävs oftast. Bygglov krävs inte om komplementbyggnaden blir mindre än huvudbyggnadens bredd, längd och höjd. Storlek räknas på de delarna som har lov.
Bygga en tillbyggnad på huvudbyggnaden (inklusive balkong och uterum)Bygglov krävsBygglov krävsBygglov krävs oftast. Bygglov krävs inte om tillbyggnaden är max 50 procent av huvudbyggnadens storlek. Storlek räknas på de delarna som har lov. 
Bygga en tillbyggnad på en komplementbyggnadBygglov krävsBygglov krävs
Bygga takkuporBygglov krävsBygglov krävs?Bygganmälan krävs om takkuporna påverkar bärande delar i konstruktionen
SkärmtakBygglov behövs ibland. Bygglov behövs inte för skärmtak som är max 15 kvm stort och placerat ovanför entré eller uteplats


Bygglov behövs ibland.

Bygglov behövs inte för skärmtak som är max 15 kvm stort och placerat ovanför entré eller uteplats

Se under rubriker tillbyggnad komplementbyggnad/huvudbyggnad
Bygga tillbyggnad enligt attesfallsregler, max 30 kvmBygganmälan krävsBygganmälan krävsBygganmälan krävs
Bygga bostadshus enligt attesfallsregler, max 30 kvmBygganmälan krävsBygganmälan krävsBygganmälan krävs
Bygga tillbyggnad enligt attefallsregler, max 15 kvmBygganmälan krävsBygganmälan krävs Bygganmälan krävs
Bygga takkupor enligt attefallsreglerBygganmälan krävsBygganmälan krävsBygganmälan krävs
Friggebod sammanlagt 15 kvmDu behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälanDu behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälanDu behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan
Måla om fasadDu behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälanDu behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälanDu behöver varken söka bygglov eller göra bygganmälan

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: