Tidsbegränsade byggbodar/byggbaracker

Här har vi samlat det du behöver veta för att söka bygglov för tidsbegränsade byggbodar/byggbaracker.

Innan du ansöker om bygglov, läs nedan vilka handlingar din ansökan behöver innehålla.

Det här behöver finnas med i din ansökan

Nedan har vi samlat alla handlingar du behöver skicka in till oss när du ansöker om bygglov.

Ritningarna är viktiga för att vi ska kunna bedöma om byggnaden uppfyller
de krav som gäller. Ritningarna behöver därför vara i hög, fackmässig kvalitet och lätta att läsa. Ritningarna ska ha en vit och slät bakgrund, skarpa linjer, tillräckligt stora bokstäver och siffror. Helst ska ritningarna vara svartvita eftersom vissa färger kan vara otydliga. Om du inte har möjlighet att själv ta fram fackmässiga ritningar så
rekommenderar vi att du kontaktar en konsult.

Om du ska bygga något tillfälligt behöver du bifoga en avvecklingsplan när du söker bygglov.

Avvecklingsplanen ska redovisa hur du planerar att demontera eller avveckla ditt projekt. Du måste också redovisa hur marken ska återställas. Tänk på att om du har ett tidsbegränsat bygglov måste byggnationen vara borta och marken återställd innan lovets giltighetstid har gått ut.

En kontrollplan är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att de tekniska egenskapskraven uppfylls. Kontrollplanen ska utformas som en matris där det i rader och kolumner framgår vad som ska kontrolleras, hur kontrollen ska utföras och av vem det ska kontrolleras.

Här hittar du mer information och en mall du kan använda för att skapa din kontrollplan:

En fasadritning är en ritning i skala 1:100 där man ser byggnaden utifrån från alla håll. Endast den yttersta fasaden på byggnaden ska finnas med.

Det här ska finnas med:

  • Byggnadshöjd.
  • Marklinjer, om marken ska förändras mer än 50 centimeter. Är det mark som är viktig att återställa till exempel parkmark krävs det att du förtydligar om markåterställning i avvecklingsplanen.
  • Trappor vid entré.
  • Fastighetsbeteckning.

Situationsplan

En situationsplan är en ritning över fastigheten eller tomtplatsen i skala 1:400 eller 1:500 där alla befintliga och nya byggnader finns med och är måttsatta.

Den ska också innehålla:

  • Koordinater på två hörn och/eller placeringsmått till fastighetsgräns (är fastigheten stor behöver inte hela fastigheten redovisas).
  • Rithuvud (fastighetsbeteckning, skala, skalstock, åtgärden).

Planritning

En planritning är en ritning i skala 1:100 där man ser byggnaden uppifrån i genomskärning där byggnadens olika rum, dörrar, fönster och fast inredning finns med. Planritningen ska även innehålla en markering för vart sektionsritningen är tagen.

  • Rita ut möblering/fast inredning.
  • Skriv in den utvändiga måttsättningen.
  • Visa slagriktningen på dörrarna.

OBS! Om det finns rum där det är möjlig att arbetstagare kan jobba i rullstol i till exempel konferensrum/mötesrum kan det krävas tillgänglighetsanpassning i form av till exempel utvändig ramp och tillgänglighetsanpassad toalett.

Översiktskarta

Krävs vid större fastigheter som inte ryms inom skala 1:500 eller då det finns flera skiften. Markera platsen där byggbodarna ska placeras.

Senast uppdaterad: