Fjärrvärme

Fjärrvärme är en storskalig metod för produktion och distribution av värme. Värmen produceras i en central produktionsanläggning, ett fjärrvärmeverk, och fördelas genom ett rörsystem till konsumenterna.

Värmeproduktion i ett fjärrvärmeverk är effektivt och förbrukar en liten mängd bränsle jämfört med om alla inom nätverket skulle stå för sin egen värmeproduktion. Det innebär både ekonomiska och miljömässiga fördelar och för konsumenten innebär det dessutom en väldigt liten arbetsinsats.

I fjärrvärmeverket värms vatten upp av olika slags bränslen innan det skickas ut i fjärrvärmesystemet. Bränslet är ofta baserat på restprodukter som annars inte hade kommit till någon nytta. Det heta vattnet värmer upp radiatorer och tappvatten i villor och andra byggnader. För att kunna installera fjärrvärme krävs att byggnaden ska ha ett vattenburet värmesystem.

Fjärrvärme kan du installera om du bor i Boliden, Bureå, Burträsk, Byske, Jörn, Kåge, Lövånger, Skelleftehamn, Skellefteå centralort eller Ursviken.

Du kan läsa mer om fjärrvärme på:

Skellefteå Krafts webbplats Länk till annan webbplats.

Energiföretagens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: