Energi och uppvärmning

Eldstäder och vedeldning

En eldstad är exempelvis en braskamin, en pelletskamin, en öppen spis eller en vedeldad bastu. Vid en nyinstallation ell...

Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen stöttar dig som vill ha råd och tips hur du kan sänka energikostnaderna och påverka klima...

Fjärrvärme

Fjärrvärme är en storskalig metod för produktion och distribution av värme. Värmen produceras i en central produktionsan...

Minska din energianvändning

Det finns mycket du kan göra för att minska energianvändningen. En del åtgärder är både enkla och billiga att genomföra....

Solenergi

Solenergi kan tas tillvara genom solfångare som producerar varmvatten eller genom solceller som omvandlar energin till e...

Sök bidrag

Här finner du aktuella bidrag, avdrag och stöd för privatpersoner inom energiområdet (med reservation för ändringar). Sa...

Vindkraft

Det krävs för det mesta tillstånd när man ska sätta upp ett vindkraftverk eller anlägga en vindkraftspark. Om du vill sä...

Värmepumpar

Berg-, jord-, vatten- och luftvärmepumpar är bra ur miljösynpunkt. De medverkar till en minskad energiförbrukning och ge...

Det finns många olika uppvärmningsalternativ att välja mellan. Ett gott råd är att tänka långsiktigt och välja ett alternativ som fungerar många år framåt.

Arbetsinsatsen för de olika värmesystemen ska vägas mot årskostnaden. Ett välisolerat hus har låga driftskostnader och hög komfort.