Minska din energianvändning

Det finns mycket du kan göra för att minska energianvändningen. En del åtgärder är både enkla och billiga att genomföra. Här kommer ett antal tips på hur du kan påverka och minska energianvändningen i ditt hem, för både ekonomin och miljön!

Börja med att ta reda på hur energin fördelar sig i ditt hushåll. Ett första steg kan vara att logga in på "mina sidor" hos ditt nätbolag eller elhandelsbolag och jämföra energistatistiken. Hur ser detut år för år och hur ser det ut en sommarmånad, då du inte har uppvärmningsbehov? När du vet detta så kan du enklare prioritera vart du ska börja med åtgärder.

Energi fördelar sig ungefär såhär i en villa:

 • 60 % är uppvärmning
 • 25 % är varmvatten
 • 15 % är hushållsel

I en lägenhet ingår oftast uppvärmning och varmvatten i hyran och den el du köper är enbart hushållsel . För ett mindre hushåll används ca 2000 kWh/år och 5000 kWh/år för ett större hushåll. Hushållsel fördelar sig ungefär såhär i en lägenhet:

 • 40 % Kyl och frys
 • 25 % Belysning
 • 16 % Matlagning
 • 16% Elektriska apparater
 • 8 % Disk

Har du rätt storlek på huvudsäkringen. Vanligtvis klarar sig hushåll med 16 A säkring, men i vissa fall behövs en 20 A säkring. Ju högre säkring desto högre årskostnad. Om du har genomfört energieffektiviseringar kan det hända att du har större huvudsäkring än du faktiskt behöver. Då kan du i vissa fall säkra ner och på så sätt sänka din elnätskostnad. Kontakta i sådant fall din nätägare.

Hur stor huvudsäkring du behöver styrs av:

 • Din elanvändning. Hög energianvändning, stor huvudsäkring.
 • Anslutna apparater. Energikrävande apparater med högt effektbehov behöver en större säkring. Exempel på sådana apparater är bastu eller golvvärme. Har du elvärme är elpatronens eller dina elelements effektbehov avgörande.
 • Hur din elanvändning fördelar sig över tiden. Använder du mycket el under vissa perioder kan det kräva en större huvudsäkring.

Oavsett vilket elavtal du har kan du ofta spara pengar på att byta elbolag när ditt gamla avtal löper ut. Många bolag erbjuder rabatter för nya kunder, till exempel avtal utan fasta avgifter.

Ta hjälp av en prisjämförelsesajt för att jämföra elpriser.

Nästa steg är att minska ditt energibehov!
En byggnad behöver ett bra klimatskal, det vill säga väl isolerade väggar, tak, golv och fönster, för att värmen ska stanna kvar längre i huset. Med stigande kostnader för uppvärmning av våra bostäder ökar också vårt intresse för att behålla den värme vi köper.

 • Håll koll på inomhustemperaturen. Dela in huset eller lägenheten i olika värmezoner, och använd en termometer för att ta reda på vilken temperatur rummet har. Sovrummet kan vara svalare. Du sover ofta bättre med lägre temperatur.

 • Om du sänker din inomhustemperatur med en grad så minskar uppvärmningskostnaden med fem procent.

 • Om du åker bort en lägre tid kan det löna sig att sänka inomhustemperaturen.

 • Öka elementens effektivitet genom att flytta möbler som hindrar värmen.

 • Vädra snabbt, särskilt under vintern, för att minska värmeförluster. Är det för varmt inne - dra ned på värmen.

 • Se över tätningslister runt fönster och dörrar och byt om de har torkat ihop.

 • Tilläggsisolera vinden om du har mindre än 500 mm isolering. Stor del av värmeförlusten i ett hus sker genom taket. Låt någon fuktkunnig utvärdera denna åtgärd före genomförande.

 • Stäng inte vädringsluckor och ventiler. Huset måste ha en fungerande luftcirkulation och om du stänger i din lägenhet så störs denna funktion och luften inomhus blir förorenad.

I Sverige använder vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. Många gånger går det att minska sin egen vattenanvändning.

 • Stänga av vattnet när det inte behövs, t ex vid schamponering och tandborstning. Även för kallvatten används energi, så slösa inte med vatten i onödan.
 • Med snålspolande munstycken på dusch och kranar kan du halvera vattenmängden.
 • Använd inte handdukstork och elektrisk golvvärme i onödan. Dessa drar mycket el och glöms ofta på även när de inte behövs.
 • Åtgärda alltid droppande kranar och toaletter som står och spolar, det går åt mycket vatten under ett år genom dessa läckage.
 • Duscha kortare. En genomsnittsdusch tar 8,5 minuter. Genom att halvera tiden till 4 minuter sparar du 45 liter varje gång du duschar. Det innebär att du kan spara upp till 315 liter vatten per vecka.

Apparater i standby-läge drar el i onödan. Detta gäller TV:n och alla apparater med fjärrkontroll, datorer och batteriladdare. Dra ut mobilladdaren när den inte används. Använd grenkontakt med strömbrytare som du kan stänga av när apparaterna inte används.

Se till att använda rätt utrustning vid rätt tidpunkt och ha ett energismart arbetssätt så blir din matlagning både effektivare och kräver mindre energi.

 • Använd inte köksfläkten längre än nödvändigt. Den transporterar ut stora mängder med uppvärmd inneluft.
 • Använd kastruller med plan botten och koka med locket på, använder du en tredjedel så mycket energi som med en kastrull utan lock.
 • En vattenkokare använder en tredjedel så mycket energi som en traditionell spisplatta för att koka upp samma mängd vatten.
 • En induktionshäll är lika energieffektiv som en vattenkokare, men det är billigare att skaffa vattenkokare tills det är dags att byta spis.
 • Tina mat i kylen.
 • Utnyttja eftervärmen. Stäng av ugn och platta några minuter innan maten är färdig.

Kyl och frys använder mycket energi eftersom de står på jämt. Det lönar sig att köpa energisnål A-klass vid utbyte.

Rätt temperatur i frys (-18 grader) och kyl (ca +5).

Se till att hålla baksidan fri från damm och frosta av frysen (om den inte är självavfrostande) för en låg energianvändning.

Med dagens moderna diskmaskiner går det åt både mindre mängd vatten såväl som energi när du diskar i diskmaskin jämfört med när du diskar för hand.

 • Vänta med att diska tills maskinen är fylld. En full diskmaskin drar lika mycket energi som en halvfull.
 • Tänk på energimärkning när du ska välja diskmaskin. Med högsta energiklass används 4 gånger mindre energi jämfört med handdisk.
 • Skrapa av matrester istället för att skölja.
 • Använd balja eller diskpropp vid handdisk.

En tvättmaskin ska vara energieffektiv, tvätta rent, skölja bra, centrifugera väl, vara lätt att använda och inte bullra. Ta hjälp av energimärkningen när du ska köpa en ny tvättmaskin.

 • Fyll tvättmaskinen och tvätta med rätt temperatur. Att tvätta i 40 istället för 60 grader halverar energianvändningen.
 • Använd tvättmaskinens sparprogram vid lätt smutsig tvätt.
 • Centrifugera tvätten med högt varvtal så torkar tvätten fortare.
 • Undvik torktumlare om möjligt. Utnyttja istället solljus och vind och häng tvätten ute om du har möjlighet. Det går åt tre gånger mer energi att torktumla kläderna än att tvätta dem.

Idag finns det väldigt energisnåla lampor i handeln. En LED-lampa använder 85 % mindre el jämfört med en glödlampa och dessutom håller den 20 gånger längre.

 • Släck lyset i rum som du inte är i! Att det går åt mer energi att tända och släcka och det nöter ut lampan är en myt!
 • Byt till LED-belysning nu! Vänta inte! Börja med att byta på ställen där du använder lamporna ofta.
 • Där det är möjligt kan du installera styrning. Utomhusbelysning kan styras på tid, rörelse eller dagsljus. Inomhus kan en timer passa för fönsterbelysning. Ju kortare drifttid, ju lägre energianvändning.

Vår elproduktion ger stora miljökonsekvenser. Genom att välja miljömärkt el, producerad med förnybara energikällor som vind-, sol- och vattenkraft, kan du göra en insats för miljön. Se över ditt elavtal och välj elleverantör aktivt så kan du minska både kostnaderna och miljöbelastningen.

Om du bor i hus och värmer det med el eller olja – överväg att byta till energieffektivare alternativ. Anslutningen till fjärrvärme, installation av pelletssystem eller värmepump lönar sig ofta och ger en stor miljövinst. Komplettera med solvärme eller solel. Många solelleverantörer har webbverktyg för att göra din egen solelkalkyl.

Ersätt så många bilresor du kan med att cykla eller gå istället. Om du måste ta bilen så tänk på att sparsam körning (ecodriving) och rätt däcktryck kan minska din bränsleförbrukning med upp till 20 %.

 • Välj hellre tåg än flyg, eftersom det är mer än 50 gånger energieffektivare.
 • Välj samåkning eller lokaltrafik om det är möjligt. Med samåkning minskar du dina koldioxidutsläpp från transport med 50 %. Det kanske går att samåka några dagar varje vecka?
 • Kör du mycket bil kan det löna sig med el- eller biogasbil

Fler tips för att minska din energianvändning

Allmännyttans spartips Länk till annan webbplats.
Här kan du läsa mer om energieffektivisering I hemmet.

Naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats.
Naturskyddsföreningen har listat energieffektiva produkter

Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Läs mer om energieffektivisering.

Senast uppdaterad: