Solenergi

Solenergi kan tas tillvara genom solfångare som producerar varmvatten eller genom solceller som omvandlar energin till el.

Solfångare för varmvattenproduktion

Med solfångare på taket kan du omvandla solvärme till varmvatten, både för tappvarmvatten och för värme i ett vattenburet värmesystem.

Hur fungerar det?

Du tar tillvara solenergin med hjälp av solfångare som producerar varmvatten. Mellan solfångare och ackumulatortank cirkulerar köldmedia vilket överför solvärmen till vattnet i ackumulatortanken. Vattnet kan nyttjas som tappvarmvatten eller för värme i vattenburna värmesystem.

Bygglov

För en solvärmeanläggning som ligger utanpå tak eller vägg och som följer taklutningen, krävs oftast inget bygglov, men för att vara på den säkra sidan kan du kontakta kommunens bygglovshandläggare för att få veta vad som gäller för just din solvärmeanläggning.

Produktion

Solfångare kan producera 200-700 kWh värme per m² installerad effekt varje år beroende på typen av system. Systemet måste alltid kompletteras med en annan värmekälla för att täcka årsbehovet av varmvatten då det kräver sol för att kunna producera varmvatten.

 • Solinstrålning (varierar beroende på var i landet fastigheten finns)
 • Väderstreck för installationen (rakt mot söder bäst)
 • Solcellsmodulernas lutning (47 grader optimalt i Skellefteå)
 • Skuggning (från andra byggnader, träd, skorstenar etc.)
 • Tid med snötäckning
 • Nedsmutsning
 • Anläggningens verkningsgrad

Läs mer om solvärme på Energimyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Solceller för elproduktion

Solcellerna omvandlar solinstrålningen till elektrisk energi som sedan används som el till din byggnad. En fördel med solel är att det är ett tyst system som kräver minimalt underhåll och som har lång livslängd.

Produktion

Solcellerna omvandlar solinstrålningen till elektrisk energi. En ny anläggning på 1 kilowatt som placeras optimalt producerar i Skellefteå cirka 840 kWh per år och tar upp en yta på ca 5 m². När solen skiner producerar du egen el. När solen inte skiner köper du el via ditt elbolag, precis som vanligt. De dagar du producerar mer el än du använder skickas överskottet ut på elnätet, du blir alltså en mikroproducent.

Hur fungerar det?

Från solcellerna går strömmen till växelriktaren (där likströmmen omvandlas till växelström) och därifrån vidare till byggnadens elcentral för användning/utmatning på nätet. För att optimera sparandet bör tvättmaskin/torktumlare/diskmaskin och andra apparater som använder mycket energi ställas in för att gå under dagtid.

 • Solinstrålning (varierar beroende på var i landet fastigheten finns)
 • Väderstreck för installationen (rakt mot söder bäst)
 • Solcellsmodulernas lutning (47 grader optimalt i Skellefteå)
 • Skuggning (från andra byggnader, träd, flaggstänger, skorstenar etc.)
 • Anläggningens verkningsgrad, där växelriktaren är den viktigaste komponenten
 • Estetiskt uttryck, det är bra om det ser fint ut

Läs mer om solceller på Energimyndighetens solelportal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Installatör

En behörig elektriker ska lämna in anmälan om solcellsanläggningen till nätbolaget.

Bygglov

Kontakta kommunens bygglovshandläggare för att få veta om bygglov behövs för just din solcellsanläggning. En anläggning som ligger platt på taket behöver oftast inte bygglov.

Nätanslutning

Kontakta nätägaren innan du installerar solcellsanläggningen så att nätet är anpassat för att kunna ta emot din producerade el. Du måste också ingå avtal med ett elhandelsbolag för att få ersättning för den el du matar ut på nätet. Du har rätt till skattereduktion på 60 öre per inmatad kWh upp till 18 000 kr.

Läs mer om försäljning av el hos Skatteverket Länk till annan webbplats.

Stöd för installation av solceller

Solcellstödet för privatpersoner går inte längre att söka. Istället finns ett skatteavdrag för "Grön teknik" som fungerar likt ROT-avdraget, med skillnaden att avdraget gäller för hela investeringskostnaden, alltså både arbete och material.

Läs mer på Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: