Värmepumpar

Berg-, jord-, vatten- och luftvärmepumpar är bra ur miljösynpunkt. De medverkar till en minskad energiförbrukning och ger en lägre uppvärmningskostnad. Men även värmepumpar påverkar sin omgivning. Därför är det viktigt att hitta en bra placering för anläggningen.

Anmäla installation av värmepumpsanläggning (Länk till annan webbplats)

Inför sommaren

Under sommarveckorna 30 – 32 så har vi lägre bemanning för hantering av värmepumpsanmälan. För att vara säker på att din anmälan hinner hanteras i tid skicka in anmälan senast 27 juni. För snabbare handläggning se till att anmälan är komplett.

En värmepump som tar tillvara på värme från berg, jord, grund- eller ytvatten måste anmälas till bygg- och miljönämnden. Anmälan skall lämnas in minst 6 veckor innan arbetet påbörjas.

Detta behövs i anmälan

Anmälan görs enklast via e-tjänst. I e-tjänsten kan du även markera begärda punkter direkt i en digital karta istället för att skicka in en situationsplan. Om du vill ha hjälp att fylla i tjänsten kan du ringa kundtjänst eller läs manualen nedan

  • Du kommer till e-tjänsten via knappen här nedan

På självservicesidorna finns alla kommunens e-tjänster samlade på ett ställe.

  • Du kan söka på namnet (värmepump) i sökfältet eller leta upp tjänsten under kategorin ”Bo, trafik och miljö”.
  • Klicka på ”Till tjänsten”.

E-tjänstens förstasida innehåller information om anmälan. Det spelar ingen roll om fastighetsägaren själv eller en installatör eller säljare fyller i anmälan, eftersom fastighetsägaren alltid får en signeringslänk för godkännande och signering.

  • Klicka på ”Starta e-tjänsten” för att komma till anmälan.
  • Fyll i de uppgifter som efterfrågas. Frågor markerade med asterisk (*) är obligatoriska att besvara och frågor utan asterisk är valfria. Formuläret förändras baserat på de val du gör, så du får bara frågor som är relevanta för ditt fall.
  • Klicka på den gröna knappen längst ner i formuläret för att komma vidare till nästa steg.

Om du har missat att fylla i någon fråga kommer du att få en röd ruta runt den.

Under steget ”Anläggningens placering” anger du adress eller fastighetsbeteckning.

  • Välj vad du vill ange i listan till vänster och skriv in adress/fastighetsbeteckning. Klicka på sökalternativet i listan som dyker upp. Om du söker via adress kommer fastighetsbeteckning automatiskt att hämtas.
  • Beroende på vilken slags värmepumpsanläggning som anmälan avser ska olika saker mätas ut och markeras på kartan. Listan beskriver vad kartan ska innehålla i ditt fall. Sök upp adress/fastighetsbeteckning på kartan.
Förstora bilden

Punkterna sparas automatiskt i kartan och kontrolleras av handläggare när anmälan har skickats in.

När du har gått igenom alla steg ska anmälan förhandsgranskas och du kan ändra om något inte stämmer genom att skicka på ”Ändra”.

  • Skicka sedan in anmälan genom att klicka på ”Skicka in”.

När du klickat på ”Skicka in” kommer ett SMS och e-postmeddelande skickas till fastighetsägarens (den sökandes) telefon och e-post. Det innehåller två länkar: en länk till ärendet som ska signeras och en länk till kartan där de begärda punkterna har placerats ut.

När du klickar på länken till ärendet skickas du automatiskt till inloggning med BankID. Efter inloggningen ska ärendet kontrolleras och längst ner på sidan finns valen att signera ärendet med BankID eller vägra signering.

När ärendet har signerats skickas det in till kommunen för att handläggas och fastighetsägaren som signerat kan följa sitt ärende via Mina Sidor på Självservice.

Den digitala kartan ska visa anläggningens placering med eventuella borrhål och kollektorslangar, byggnader, närliggande vattentäkter, vattendrag, avloppsanläggningar m.m.

Luftvärmepumpar behöver inte anmälas. Men tänk på placeringen så att värmepumpen inte orsakar bullerstörningar.

Placering av värmepumpsanläggningen

Kontrollera också om det finns värmepumpsanläggningar intill din tomt och var borrhålen/kollektorn i så fall är placerade. Avståndet mellan två skilda borrhål ska vara minst 20 meter för att inte tappa i effekt.

Informera grannarna om dina planer i ett tidigt skede. Om ni är flera som funderar på att skaffa värmepumpsanläggningar bör ni komma överens om den gemensamt bästa lösningen.

Avvakta beslut

Du får inte börja med installationsarbetet förrän du fått svar på din anmälan.

Riktlinjer för installation av värmepumpsanläggning (pdf) , 473.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Ändrar du uppvärmningssätt kan det påverka ventilationen i huset. Om du till exempel går över från vedeldning till värmepump försvinner förutsättningarna för självdragsventilation.

Kostnader för anmälan av värmepump

Anmälan om

Kostnad

Värmepump

2772 kr

Senast uppdaterad: