Klimatsmart mat

Vad vi äter påverkar inte bara våra kroppar utan också klimatet och miljön. Under 2021 jobbar måltidsavdelningen på Skellefteå kommun med en klimatsmart mat-kampanj på kommunens för-, grund- och gymnasieskolor. Här kan du lära dig mer om äta klimatsmart.

One Planet Plate

Världsnaturfonden har gjort en klimatbudget för mat som de kallar One planet plate. Budgeten säger hur stor klimatpåverkan maten får ha för att vi tillsammans ska nå målet om maximalt 1,5 graders global uppvärmning. Sedan är det upp till oss som lagar och äter mat att kreativt välja vad vi fyller våra tallrikar med.
På en vecka ska vi hålla oss till 11 kg koldioxidekvivalenter (CO2e). För en lunch eller middag blir det i snitt 0,5 kg CO2e per måltid. Idag ger en svensk lunch eller middag i snitt en klimatpåverkan på cirka 2 kg Co2e – så vi behöver börja äta annorlunda för att nå klimatmålen.

Läs mer på Världsnaturfondens webbplats Länk till annan webbplats.

Så här äter du klimatsmart!

För att nå klimatmålen behöver vi börja äta annorlunda.

ÖKA – ät mer från växtriket! Genom att välja en vegorätt minskar du i genomsnitt matens klimatpåverkan med mer än hälften. Det gör stor skillnad även om du bara byter ut någon eller några rätter varje vecka till något gott vegetariskt.

MINSKA – ät mindre men bättre kött. Om och när du äter kött, tänk på att välja kött från djur som också bidragit till miljönyttor i Sverige. Miljönytta är att till exempel hålla marker öppna genom bete, marker som annars skulle växa igen. Nöt och lamm är exempel på betande djur som bidrar till den svenska miljönyttan.

SLUTA – släng ingen ätbar mat. Cirka 19 kilo ätbar mat per person och år slängs i soporna, och 26 kilo mat och dryck hälls ut i avloppet. Det kostar för både miljön och plånboken. I Sverige slänger vi var femte matkasse.

Det här kan du läsa mer om på följande länkar

Naturskyddsföreningen - Frågor och svar om kött Länk till annan webbplats.

Världsnaturfonden - Vad ska jag äta Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverket - Miljösmarta matval Länk till annan webbplats.

Vad är koldioxidekvivalenter?

Våra klimatavtryck anges i så kallade koldioxidekvivalenter (CO2e). Det är ett sätt att översätta produkters miljöpåverkan för att kunna jämföra dem med/mot varandra där det annars kan vara svårt att jämföra. Genom att översätta klimatpåverkan till koldioxidekvivalenter kan vi jämföra kläder med resor eller olika typer av råvaror i mat med varandra.

I materialet som gått ut till skolorna har vi använt köttfärssås som ett exempel för att beskriva hur vi kan minska vårt CO2-avtrycket genom att blanda kött- och sojafärs i köttfärssåsen sänker vårt CO2-avtryck från 1,37 till 1,09. Väljer vi en vegetarisk färssås så landar vi på 0,07 CO2.

Livsmedel i säsong

I våra kommunala restauranger arbetar vi med livsmedel i säsong som ett sätt att minska vår klimatpåverkan. Det handlar om att handla så mycket som möjligt så nära som möjligt för att minska transporter. Ett exempel är att vi, till vissa maträtter, ersätter ris (som transporterats över halva världen) med till exempel matvete (som odlas i Sverige).

Mat i säsong månad för månad hittar du här Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med våra menyer så kan du läsa mer om det här

Senast uppdaterad: