Vanliga frågor och svar

Här finns vanliga frågor och svar om dina pengar.

Om du har en skuld du inte kan betala bör du kontakta fordringsägaren, det vill säga den du är skyldig pengar. Tillsammans kan ni kanske komma fram till en lösning.

Läs mer på Kronofogdens webbplats. Länk till annan webbplats.

Den som inte kan försörja sig eller sin familj, kan ansöka om försörjningsstöd (det som tidigare hette socialbidrag).

Läs mer om att ansöka om försörjningsstöd. Länk till annan webbplats.

Du kan använda dig av Konsumentverkets budgetkalkyl. Där kan du mata in inkomster och utgifter och se hur olika förändringar kommer att påverka dig. Det är ett bra verktyg för att få ett helhetsgrepp om din ekonomi.

Öppna Budgetkalkylen. Länk till annan webbplats.

Den som fått skuldsanering betalar en del av sina skulder under några år. Resten slipper hen betala. Men kan du få skuldsanering trots att dina skulder är nya? Hur stora måste skulderna vara? Och vilka skulder kan du få skuldsanering för?Läs mer om vad som gäller på Kronofogdens webbplats.
Länk till annan webbplats.

Det finns villkor som du måste uppfylla för att få skuldsanering. Ett av villkoren är att du är så skuldsatt att du inte på något sätt kan betala dina skulder på många år.

Läs mer vad som gäller för att få skuldsanering på Kronofogdens webbplats Länk till annan webbplats.

Du kan ringa till Kronofogden tel. 0771-737300 eller logga in via Kronofogdens e-tjänst för att se hur långt de har kommit med din ansökan.

Öppna Kronofogdens e-tjänster. Länk till annan webbplats.

Med hjälp av Lånelabbet kan du få en totalbild av dina lånekostnader och göra beräkningar hur ändrade räntor och amorteringar påverkar kostnaderna. Du kan räkna på ett enstaka lån eller många lån.

Öppna Lånelabbet.
Länk till annan webbplats.

Om du har en låg inkomst kan du exempelvis ha rätt till bostadsbidrag. För att kunna få en ersättning från Försäkringskassan måste du uppfylla vissa krav.

Läs mer om vad som gäller för respektive ersättning. Länk till annan webbplats.

Vilka bidrag och lån du kan få beror bland annat på vad du ska studera, hur gammal du är och om du ska studera i Sverige eller utomlands.

Läs mer på CSN:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Alla som arbetat och bott i Sverige får allmän pension. Hur mycket du får beror på vad du tjänat under ditt yrkesverksamma liv.

Läs mer om din pension på Pensionsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Konsumenternas bank- och finansbyrå har en Pensionsguide på sin webbplats. Med hjälp av den kan du se vilka val du kan göra innan du går i pension. Ju längre tid du har kvar till pensionen desto större påverkan har kostnaderna på ditt slutliga sparkapital.

Öppna Pensionsguiden. Länk till annan webbplats.

Du kan använda Lånekalkylen på Konsumenternas bank och finansbyrå. Där kan du se hur mycket ett lån kostar, både per månad och totalt tills lånet är slutbetalt. Du kan ändra räntor, avgifter och återbetalningstid och se hur kostnaderna påverkas. I Lånekalkylen kan du räkna på sådana lån som brukar kallas blancolån, privatlån, billån, medlemslån, lån utan säkerhet eller snabblån.

Öppna Lånekalkylen Länk till annan webbplats.

Konsumenternas bank- och finansbyrå ger kostnadsfritt privatpersoner oberoende fakta och vägledning inom bank, försäkringar och pension.

Rådgivningen Oden är en del av kommunens öppenvård med specialisering på missbruk. De vänder sig till dig som känner att alkohol, droger eller spel har blivit ett bekymmer. De finns också för dig som närstående.

Läs mer om Rådgivningen Oden Länk till annan webbplats.

Spelberoendegruppen är en ideell riksorganisation som främst har som mål att hjälpa spelberoende och anhöriga i form av självhjälpsgrupper.

Läs mer om Spelberoendegruppen i Skellefteå Länk till annan webbplats.

Lurad i dubbel bemärkelse, både på kärlek och pengar. Bedragarna är otroligt skickliga och vet precis hur dom ska gå tillväga för att få någon på kroken. Men det går att genomskåda bedragaren och om du är drabbad finns det stöd och hjälp.

Information om romansbedrägerier

Senast uppdaterad: