Adresser och namnsättning

Kommunen ansvarar för samhällets tillgång till tydliga och korrekta adresser. En adress är kopplad till en geografisk punkt, en koordinat. Med en koordinat kan du kommunicera vart i världen du befinner dig.

En adress kopplas i första hand till en entré. Det betyder att en byggnad kan ha flera adresser, till exempel en besöksadress och en leveransadress. Adressen kan också kopplas till en plats, till exempel en lekplats eller badplats.

Saknar du adress eller lägenhetsnummer?

Hör av dig till kommunens kundtjänst på 0910-73 50 00 eller kundtjanst@skelleftea.se om du saknar adress eller har några funderingar kring adresser.

Om du är fastighetsägare och vill rapportera in förslag till nya eller ändrade lägenhetsnummer ska du använda blanketten nedan.

Blankett lägenhetsnummer , 501.9 kB.

Vikten av korrekta adresser i samhället

Det finns flera exempel på varför det är viktigt med en korrekt adress. Verksamheter som behöver adresser för att kunna göra sitt jobb är till exempel:

  • Räddningstjänst, polis och ambulans
  • Post och distribution
  • Folkbokföringen
  • Transportplanering
  • Navigering
  • Kommunal ärendehantering

En adress består alltid minst av ett gatunamn eller byanamn, ett adressnummer samt postnummer och postort.

Nya kvarters- och gatunamn beslutas oftast i samband med att en ny detaljplan tas fram. Kommunens namnberedning tar fram förslag och sedan tas beslut i bygg- och miljönämnden. Namnen i ett område har ofta ett tema, det kan vara dans, blommor eller Västerbottensförfattare.

Senast uppdaterad: