Kartor och geodata

Adresser och namnsättning

Kommunen ansvarar för samhällets tillgång till tydliga och korrekta adresser. En adress är kopplad till en geografisk pu...

Geodata

Geodata är data som har en geografisk position. Det kan handla om byggnader, vägar och belysningsstolpar till exempel.

Kartor på webben

Här kan du se de olika kartorna som finns för Skellefteå kommun som du kan ta del av helt kostnadsfritt.

Kartor att beställa

Det finns flera olika typer av kartor du kan beställa från oss. Du kan använda formuläret längst ned på sidan i de allra...

RELATERAD INFORMATION

Vad kan vi hjälpa till med?

Om du behöver hjälp med att utföra mätningar eller ta fram underlag för att framställa kartor så kan du vända dig till kommunens lantmäteri.