Oklarheter kring gränser

All mark är indelad i fastigheter. Ofta är fastighetsgränsens hörn (gränspunkter) markerade med till exempel rör eller annat, men de kan med tiden försvinna och då blir det oklart exakt vart gränserna går.

Ett första steg för att ta reda vart gränserna går kan vara att skaffa en kopia av den förrättningskarta som användes när fastigheten bildades. Förrättningskartan kan visa vart gränspunkterna ska finnas, vilken typ av markering det är och ange mått mellan punkterna.

Om du vill ha en kopia av kartan kan du kontakta oss.

För tillfället har vi begränsade möjligheter till beställningar och rådgivning på grund av nedstängda och begränsade digitala tjänster hos statliga Lantmäteriet.

Här kan du läsa mer om det: Information om nedstängda eller begränsade digitala tjänster | Lantmäteriet (lantmateriet.se) Länk till annan webbplats.

Du når oss på telefonnummer 0910-73 50 00, mejl kundtjanst@skelleftea.se eller genom att besöka oss i Svalans kontorshus, Viktoriagatan 2, 931 34 Skellefteå. Besökstid 10.00-12.00 alla helgfria vardagar, kundtjänst har öppet 07.00-16.00.

Du har också möjlighet att låna en metalldetektor och måttband kostnadsfritt av oss. Då besöker du istället kundtjänst i Stadshuset på Trädgårdsgatan 6, 931 31 Skellefteå. Öppettider är 07.00-17.00.

Olika sätt vi kan hjälpa dig att hitta gränserna

Här nedan kan du se vilka tjänster vi erbjuder, beroende på om du inte vet vart gränserna går eller om du vet, men gränsmarkeringarna delvis har förstörts eller försvunnit.

Fastighetsbestämning

Om det är oklart vart gränserna går, antingen för att de är bildade på något annat sätt än genom en lantmäteriförrättning eller att markeringarna har försvunnit eller blivit flyttade, gör vi en fastighetsbestämning. Då beslutar vi vart gränserna ska gå utifrån dokumentation, handlingar och förhållanden på platsen. Beslutet är juridiskt bindande och gäller för alla berörda fastighetsägare i framtiden.

Vill du beställa fastighetsbestämning ska du ansöka om en lantmäteriförrättning.

Ansök om lantmäteriförrättning

Särskild gränsutmärkning

Om gränsmarkeringarna har försvunnit, men det finns uppgifter om vart de ska vara gör vi en särskild gränsutmärkning och markerar dem på nytt. Vid en särskild gränsutmärkning behöver berörda fastighetsägare också vara med.

Innan vi markerar ut bedömer vi om de tekniska förutsättningarna på platsen är tillräckligt bra, så att markeringarna kommer att kunna stå kvar.

Vill du beställa särskild gränsutmärkning ska du ansöka om lantmäteriförrättning.

Ansök om lantmäteriförrättning

Gränsutvisning

Om gränsmarkeringarna är svåra att hitta, men det finns uppgifter om vart de ska vara, kan geodataavdelningen vid Skellefteå kommun hjälpa dig genom att göra en gränsutvisning.

En gränsutvisning kan innebära att de stakar ut gränsen mellan de befintliga gränsmarkeringarna men också att de letar rätt på överväxta eller delvis raserade gränsmärken.

För att boka en gränsutvisning kontaktar du dem på mejl kundtjanst@skelleftea.se eller genom att ringa 0910-73 50 00.

Statliga Lantmäteriet: Hitta fastighetsgränserna Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: