Lantmäteri och fastighetsfrågor

Ansök om lantmäteriförrättning

Vill du ändra, dela eller bilda en ny fastighet? Kanske få klarhet över dina tomtgränser? Då kan vi genomföra en lantmät...

Lantmäteriprocessen

En lantmäteriförrättning görs till exempel om du vill ändra, dela eller nybilda en fastighet eller få klarhet över dina ...

Avgifter och taxor

Här hittar du information om Lantmäterimyndighetens taxor och avgifter. Vi debiterar alltid för tiden vi lägger ner plus...

Oklarheter kring gränser

All mark är indelad i fastigheter. Ofta är fastighetsgränsens hörn (gränspunkter) markerade med till exempel rör eller a...

Gemensamhetsanläggningar och rättigheter

En gemensamhetsanläggning är gemensam för flera fastigheter, exempelvis en väg, en parkering eller gemensamma vatten- oc...

Ändra eller dela en fastighet

En fastighet kan förändras på olika sätt. Den kan delas, läggas ihop eller föras över till en annan. När en fastighet sk...

Information om fastigheter

Det är mycket du behöver tänka på för att förverkliga ditt drömboende och undvika vanliga fallgropar. Här hjälper vi dig...

Kontakta oss

Du når oss på telefonnummer 0910-73 50 00, mejl kundtjanst@skelleftea.se eller genom att besöka oss i Svalans kontorshus, Viktoriagatan 2, 931 34 Skellefteå. Besökstid 10.00-12.00 alla helgfria vardagar, kundtjänst har öppet 07.00-16.00.

Vi erbjuder 15 minuters kostnadsfri rådgivning via telefon, e-post eller besök.

Handlingar som skickas via post adresseras till:
Skellefteå kommun
Lantmäterimyndigheten
931 85 Skellefteå