Husutsättning

När ett hus ska byggas ska det placeras rätt på tomten. En husutsättning, eller utstakning som det ibland kallas, innebär att området där byggnadens fasad kommer att hamna markeras.

Du kan beställa husutsättning av oss. Den som är ansvarig för husutsättningen ser till att markeringen hamnar rätt både i plan- och höjdläge. En husutsättning görs normalt i två steg: först görs en grovutsättning och sedan en finutsättning.

Vi gör husutsättningen på den plats som står beskrivet i ditt beviljade bygglovs situationsplan, där måtten på fasaden finns beskrivna, och efter att bygglovavdelningen har lämnat startbesked. Vi får inte göra ändringar på plats. Vill du ändra eller justera platsen för din utsättning behöver du först prata med den ansvariga bygglovshandläggaren.

Du behöver beställa husutsättning minst två veckor innan du vill att vi ska komma till dig.

Gör beställningen via e-tjänsten nedan.

Beställ husutsättning (Länk till annan webbplats)

Du kan också höra av till Skellefteå kommuns kundtjänst på 0910-73 50 00 eller på kundtjanst@skelleftea.se.

Läs mer om de två stegen i en utsättning här nedanför.

En grovutsättning genomförs oftast innan marken har schaktats. Den blivande byggnadens fasadhörn sätts ut med träpinnar och sockelhöjden kan markeras. En grovutsättning utförs för att schaktningen ska göras på rätt plats och i rätt höjd.

Inför en grovutsättning rekommenderar vi att en markavtäckning har gjorts på tomten där byggnaden ska stå. Vid en markavtäckning tar man bort eventuell mossa, rötter, stubbar och träd. I övrigt behöver du som beställare inte göra några särskilda förberedelser inför en grovutsättning, men det kan vara bra om du är med vid utsättningen.

En finutsättning görs oftast när schaktningen är klar. Då markeras det blivande fasadlivet och sockelhöjden med hjälp av profiltråd. Observera att det är byggnadens yttermått, alltså färdiga fasadmått, som vi märker ut - inte grunden. Om du vill ha en utsättning av grundmått meddela det när du gör beställningen och bifoga en ritning med grundmått.

Innan en finutsättning kan göras behöver profilstolpar placeras ut cirka 1 meter utanför byggnadens hörn. Vi ser gärna att du har slagit ner profilstolparna i marken innan vi kommer till dig. Du som beställare är ansvarig för att tillhandahålla profilvirket som består av profilbrädor och profilstolpar av god kvalitet. Vi tar själva med oss profiltråd och spik till markeringsarbetet.

Senast uppdaterad: