Mätning

Husutsättning

När ett hus ska byggas ska det placeras rätt på tomten. En husutsättning, eller utstakning som det ibland kallas, innebä...

Koordinater på tomtgränser

Vi kan hjälpa till att ta fram koordinater på befintliga eller på juridisk gällande fastighetsgränser och skicka dem til...

Referenssystem och stomnät

För att ange läget för punkter på jordytan beräknar vi dem i referenssystem genom att mäta vinklar, höjdskillnader och a...

Vad kan vi hjälpa till med?

På kommunens lantmäteriavdelning kan vi hjälpa dig med gränsutvisning och husutsättning. Vi kartlägger också kommunen och förser samhället med kartor, bilder och annan geografisk information (geodata). Det kan till exempel vara fastigheter, byggnader, sjöar, vägar och vegetation som mäts och dokumenteras.