Referenssystem och stomnät

För att ange läget för punkter på jordytan beräknar vi dem i referenssystem genom att mäta vinklar, höjdskillnader och avstånd. Punkterna ingår sedan i så kallade stomnät.

Nätets punkter, stompunkter, används som utgångspunkter vid mätning och utsättning av till exempel vägar, fastigheter och hus. En stompunkt kan till exempel vara ett rör som är nedslaget i marken eller en ståldubb i en betongsockel. Det kan också vara en stålplatta i en vägg eller, för de enklaste markeringarna, bara en stålspik i asfalt.

Sveriges officiella referenssystem är SWEREF 99 i tre dimensioner och plan och
RH 2000 i höjd och i Skellefteå kommun använder vi oss av projektionen 20 15.

Eftersom en punkts läge kan anges i olika referenssystem, är det viktigt att både ange läges­informationen och vilket referens­system uppgiften gäller.

Skellefteå kommun har anslutit alla egna fixpunkter till det nationella höjdsystemet RH 2000, vilket är det höjdsystem som det statliga Lantmäteriet numera använder på sina riksnätspunkter.

Nr på kartaOmrådeÄldre höjdsystemSkift (meter)Nytt höjdsystem
1Skellefteå- SkelleftehamnRH 00+1.008RH 2000
2BureåRH 00+1.019RH 2000
3KågedalenRH 00+1.024RH 2000
4Boliden, StrömforsRH 00+0.991RH 2000
5ByskeRH 70+0.256RH 2000
6Åbyn, RenholmenRH 70+0.250RH 2000
7BygdsiljumRH 70+0,292RH 2000
8LövångerRH 70+0.259RH 2000

Den 1 juli 2007 uppdaterades höjdsystemet i området Skellefteå, Skelleftehamn samt i Bureå. Övriga områden med kommunala fixpunkter fick nytt höjdsystem den 1 juli 2009, när kommunen i sin helhet bytte till system RH 2000 i höjd.

Karta med stompunkter

Du kan läsa mer om de olika projektionerna och stompunkter hos statliga Lantmäteriet på länkarna nedan.

Referenssystem (lantmateriet.se) Länk till annan webbplats.

Stompunkter (lantmateriet.se) Länk till annan webbplats.

Du kan också använda dig av en karta med stompunkter i läge och höjd om du behöver en fixpunkt för dina mätningar.

Hitta stompunkt (lantmateriet.se) Länk till annan webbplats.

Vi kan hjälpa dig

Det kommunala lantmäteriet kan hjälpa dig med plankoordinater på en form av stompunkter som kallas väggpunkter, med en noggrannhet inom 5 millimeter. Punkterna kan användas som kontrollpunkter för utjämning av byggplatsnät, som en del av byggnadsnät samt för att mäta in nya byggnader eller annan topografi med totalstation där det inte finns täckning från satellitbaserade navigations- och positionsbestämningssystem.

Tänk på att för att använda en väggpunkt behöver man en mätararm och en prismahållare med dubbla rörvattenpass. I nuläget uppdaterar vi inte väggpunktsnätet regelbundet och alla väggpunkter går därför inte att hitta.

Du når oss på telefonnummer 0910-73 50 00, mejl kundtjanst@skelleftea.se eller genom att besöka oss i Svalans kontorshus, Viktoriagatan 2, 931 34 Skellefteå. Besökstid 10.00-12.00 alla helgfria vardagar, kundtjänst har öppet 07.00-16.00.

Senast uppdaterad: