Restriktioner i Skellefteälven på grund av kräftpest

Kräftor i Skellefteälven har funnits smittade med kräftpest. Det innebär vissa restriktioner - dels gällade kräftfiske och dels hur du hanterar fiskeutrustning, båtar med mera. Här hittar du information om regler och riktlinjer.

Ta inte betesfisk! Att ta betesfisk från Skellefteälven och flytta till annat vatten är inte tillåtet, enligt Länsstyrelsens föreskrift. Överträdelser kan resultera i böter och fängelse. Denna regel finns för att hindra att kräftpesten sprids till andra vatten. Inga undantag gäller.

Område där restriktionerna gäller

Detta område har befunnits kräftsmittat: Området mellan Rengård- och Selsforsens kraftverk är kräftpestsmittad och att restriktioner ska fortsätta gälla i det området 2024 (se rödmarkerat område i kartan nedan). Gränsen för kräftpesten i Skellefteälven ligger vid dammen uppströms Klutmark/Medle.

Anledningen till att smittområdet begränsas

Undersökningar har visat att det finns smitta vid Rengård men att det är en relativt svag smittkälla som späds ut och dör ut med ökat avstånd från källan.

Karta på kräftsmittat område

Detta gäller inom ett kräftpestsmittat område

Inom ett område som förklarats som kräftpestsmittat är det förbjudet att:

 • fånga kräftor
 • saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor
 • använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än där den
  fångats

Karta på kräftsmittatområde

Beslutet om pestsmittat område inkluderar även sidovattendragen upp till första definitiva vandringshindret för fisk. Kartan baseras på Skellefteå kommuns kännedom om vandringshinder så det är inte säkert att kartan stämmer med verkligheten. Vid rättsprövning gäller den skrivna definitionen enligt Länsstyrelsens beslut. Vi får hela tiden mer kunskap om smittans utbredning så för att vara på säkra sidan bör redskap och båtar saneras även om de varit i vatten strax utanför markerat område i kartan.

Desinfektera båtar, redskap med mera

För att undvika att kräftpesten sprider sig till andra vatten måste du desinfektera den utrustning du använder i Skellefteälven.

Detta gäller även om du ska flytta redskap och båtar mellan magasin inom det smittade området.

Du kan desinfektera genom att:

 • sänka ner eller tvätta föremålet med 70 %-ig sprit (T-röd), under minst 20 minuter
 • båtar kan duschas med T-röd efter att allt vatten är urtömt
  torka föremålet till fullständig torrhet.
 • torka av gummimadrasser, gummibåtar, baddräkter, fiskeflugor, fiskedrag, spön och liknande i solen under några dagar
 • stora föremål i bastu i 60-80°C under minst fem timmar
 • mindre föremål i bastu i 60-80°C under minst en timme
 • desinficera med brukslösning av VirkonTM S
 • högtryckstvättning med 80°C vatten
 • koka föremålet i minst 5 minuter under lock
 • frys ned föremålet under -10°C i minst 24 timmar

Gratis hetvattentvätt för desinfektion

Det finns en hetvattentvätt tillgänglig i Skellefteå om du behöver desinfektera din båt, vattenskoter med mera, efter att den legat i Skellefteälven.

Hetvattentvätten finns vid det gamla bussgaraget på Norrbölegatan 62 i Skellefteå.

Undantag gällande hav

Båtar, vattenskotrar med mera som lämnar Skellefteälvens sötvattensområde och åker vidare till havet omfattas inte av kravet på desinfektering.

Men om de åker vidare från havet till ett sötvattensområde måste de desinfekteras däremellan. Det gäller oavsett hur lång tid vattenfordonet legat i havet.

Informationen kommer från Länsstyrelsen Västerbotten.

Fakta om kräftpest

 • Sjukdomen kräftpest orsakas av en parasitisk svamp som är specifik för sötvattenslevande storkräftor. Kräftpestsvampen (Aphanomyces astaci) har sannolikt sitt ursprung i Nordamerika. Den är parasit på en värdorganism och därmed starkt beroende av sin värd.
 • Det är kräftpestsvampens förökningskroppar, zoosporer, som sprider pesten. De bildas på könlös väg. En smittad kräfta, levande eller nyligen död, avger zoosporer och smittar på så sätt andra kräftor.
 • Signalkräftan kan vara bärare av den parasitiska svampen utan att själv dö, och kräftpesten sprids därför ofta mellan vattensystem genom att smittade signalkräftor flyttas av människor.
 • Vid förflyttning av fiskeredskap från ett vatten till ett annat kan smittade kräftdelar och zoosporer följa med och föra smittan vidare, om redskapen används utan
  föregående desinficering eller torkning.

Informationsblad från Länsstyrelsen och Skellefteå kommun att skriva ut

Information om Kräftpest i Skellefteälven (PDF) SKellefteå kommun , 117.9 kB.

Information om vikten att vara uppmärksam även vid vatten som inte är smittat. Informationen kan sättas upp på till exempel anslagstavlor och badplatser för att uppmana till att inte sprida smittan.

Information om kräftpest i Skellefteälven (PDF) (Länsstyrelsen) , 1.1 MB.

Informationsblad om kräftpesten och vad som gäller vid Skellefteälven.

Frågor och svar om kräftpesten

Ja, du kan bada i älven, men badkläder och badleksaker ska vara helt torra eller desinficerade innan du hoppar ner i nästa vatten.

Ja, du kan äta fisken som har fångats i älven.

Om du ska flytta båt eller utrustning mellan magasinen måste utrustningen desinficeras. Även om flytten sker mellan två magasin som förklarats smittat.

Ja, fiskar kan sprida smitta vidare via sin avföring eller slemskikt.

Ibland. Fåglar sprider inte smitta genom avföring, men det finns en liten risk att de kan sprida smitta genom droppar på kroppen eller att de tappar en kräfta som de håller i näbben.

Nej, bara kräfta kan smittas.

Hundar kan bada i älven men måste vara helt torra innan de går i ett annat vatten för att inte sprida smitta vidare.

Ja. Hunden smittas inte och däggdjur sprider inte smittan efter det gått genom mag-tarm kanalen.

Ja, så länge du kör till havet och inte till ett annat sötvattensområde är det okej.

Ja, om fiskeredskap eller annan utrustning torkat helt så dör även svampen.

Ja, men innan du flyttar den till annat vatten ska den tömmas på vatten och desinficeras.

Nej, kräftpesten är en svamp som endast dödar sitt värddjur vilket är kräftan.

Att ta betesfisk från Skellefteälven och flytta till annat vatten är inte tillåtet, enligt Länsstyrelsens föreskrift. Överträdelser kan resultera i böter och fängelse. Denna regel finns för att hindra att kräftpesten sprids till andra vatten. Inga undantag gäller

Senast uppdaterad: