Miljö och hälsa

Buller

Buller kan definieras som oönskat ljud. Vad vi betraktar som oönskat ljud varierar starkt mellan olika personer och tid ...

Kemikalier

Vi använder kemiska produkter i många sammanhang, till exempel i läkemedel, kosmetika, tvättmedel och målarfärg. Kemiska...

Kräftpest i Skellefteälven

Kräftor i Skellefteälven har funnits smittade med kräftpest. Det innebär vissa restriktioner - dels gällade kräftfiske o...

Livsmedel

För att du som konsument ska känna dig trygg att äta och handla i de restauranger, caféer och butiker som säljer livsmed...

Luften utomhus

Det finns många olika typer av föroreningar i luften och de förekommer i olika koncentrationer. En del ämnen förekommer ...

Radon

Den luft som finns i jorden innehåller alltid mer eller mindre radon. Radon kan också komma från vissa byggmaterial och ...

Rökfria miljöer

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer i Skellefteå kommun där det enligt lag är förbjudet att rö...

Saneringsprojekt

Skellefteå kommun tar ansvar för att rusta upp gamla industriområden. Här kan du läsa mer om dessa projekt. På uppdrag a...

Störande fåglar

En del kan uppleva att fåglarnas skrik är störande i stadsmiljön under våren och försommaren men även under andra tider ...

Ventilation

Fuktig inomhusluft är den främsta anledningen till röta och mögel. Mattor, färger, flytspackel, spånskivor, möbler med m...

Miljöfrågorna av idag är svåra att ta på, de syns inte men de finns där. När vi inte ser måste vi mäta för att hålla koll på föroreningarna och bedöma riskerna. Kommunen arbetar med tillsyn för att minimera hälsorisker i miljön samt i produkter och tjänster som verksamheter erbjuder.