Radon

Den luft som finns i jorden innehåller alltid mer eller mindre radon. Radon kan också komma från vissa byggmaterial och dricksvattnet. Det är en gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium faller sönder och är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer. Om det vill sig illa kan denna radonhaltiga jordluft hamna i våra bostadshus.

Gasen syns inte, luktar inte och smakar ingenting. För att upptäcka radon måste mätningar göras. Risk för höga radonhalter finns i hela kommunen – därför är det viktigt att alla mäter radonhalten i sina fastigheter.

Mätning görs vid nybyggnad eller större förändringar, exempelvis byte av fönster, isolering eller byte av ventilation. För att få tillförlitliga resultat ska mätningarna utföras i minst två månader under perioden 1 oktober–30 april.

Enligt Sveriges miljömål ska radonhalten i alla bostäder, skolor och förskolor vara högst 200 Becquerel per kubikmeter luft. Vid högre halter bör man vidta åtgärder för att sänka radonhalten.

Fastighetsägare till flerbostadshus

Om du äger ett flerbostadshus är du skyldig att utföra egenkontroll av din verksamhet. Eftersom radon är farligt för hälsan är det ditt ansvar att kontrollera att halterna inte överstiger riktvärdet. Om du inte redan låtit undersöka din fastighet är det hög tid att göra det.

Högsta tillåtna radonhalt i såväl befintliga lokaler som nybyggnationer är 200 Becquerel per kubikmeter luft. Ligger radonhalten i inomhusluften över riktvärdet kan du åtgärda det förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt. Mätningarna sker med spårfilm och ska analyseras av ett ackrediterat laboratorium. Mätningen ska göras under minst två månader under eldningssäsong – oktober till april. Ju längre tid man mäter, desto noggrannare blir mätningen.

Hur många lägenheter ska mätas?

Mätningarna ska göras enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning, det vill säga i alla lägenheter som ligger direkt på mark utan källare. I högre belägna plan bör mätning göras i minst en lägenhet per plan och i totalt 20 % av lägenheterna. Två mätdosor behövs till varje lägenhet.

Hur beställer jag mätutrustning?

Som ägare till villa eller flerbostadshus kan du via länkarna nedan beställa radondosor/mätdosor.

Beställning av radondosor från Radonova (extern sida, ny flik öppnas) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställning av radondosor från Eurofins (extern sida, ny flik öppnas) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst, 0910-73 50 00, för rådgivning.

Ta hjälp av en konsult

Om du behöver hjälp att undersöka vad som orsakar förhöjda radonhalter och få förslag på åtgärder kan du anlita en konsult.

På Svensk Radionsförenings webbplats finns en lista över konsulter och företag som har genomfört Strålsäkerhetsmyndighetens utbildning om radonåtgärder.

Det går för tillfället inte att filtrera på orten Skellefteå i sökregistret. Ett tips är att kolla de företag som finns för att se om de är verksamma i Västerbotten.

Här söker du efter en radonkonsult - Svensk Radonförening (extern sida, ny flik öppnas). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Radonriskkarta över Skellefteå kommun

Här kan du se en översikt av radonrisken i olika områden i Skellefteå kommun. Gult innebär låg risk och rött innebär hög risk. Men för att få veta vad det är för radonvärde i just din fastighet behövs alltid en mätning. Ofärgat är inte en garanti för att radon inte förekommer. Samma sak gäller för borrade vattentäkter där radon kan förekomma lite varstans i kommunen.

Öppna radonriskkartan Länk till annan webbplats.

Mäta radonhalt i egen brunn

Senast uppdaterad: