Radon

Den luft som finns i jorden innehåller alltid mer eller mindre radon. Om det vill sig illa kan denna radonhaltiga jordluft hamna i våra bostadshus. Radon kan också komma från vissa byggmaterial och från dricksvattnet. Radon är en gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radon syns inte, luktar inte och smakar ingenting. Radon är näst efter tobaksrökning den vanligaste orsaken till lungcancer.

För att upptäcka radon måste mätningar göras. Risk för höga radonhalter finns i hela kommunen – därför är det viktigt att alla mäter radonhalten i sina fastigheter.

Mätning görs vid nybyggnad eller större förändringar, exempelvis byte av fönster, isolering eller byte av ventilation.

För att få tillförlitliga resultat ska mätningarna utföras i minst två månader under perioden 1 oktober–30 april. Både nybyggda och befintliga hus bör ha en radonhalt på högst 200 Becquerel per kubikmeter luft. Vid högre halter bör man vidta åtgärder för att sänka radonhalten.

Hur beställer jag mätutrustning?

Som villaägare kan du via länkarna nedan beställa radondosor/mätdosor.

Beställning av radondosor från Radonova (extern sida) Länk till annan webbplats.

Beställning av radondosor från Eurofins (extern sida) Länk till annan webbplats.

Kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst, 0910-73 50 00, för rådgivning.

Miljömålen visar riktningen

Enligt Sveriges miljömål ska radonhalten i alla bostäder, skolor och förskolor vara lägre än 200 Bq/kubikmeter luft år 2020.

Radonriskkarta över Skellefteå kommun

Kartan är översiktlig. För att få veta vad det är för radonvärde i din fastighet behövs alltid en mätning. Att ett område är gult innebär låg risk och rött hög risk. Ofärgat är inte en garanti för att radon inte förekommer. Samma sak gäller för borrade vattentäkter där radon kan förekomma lite varstans i kommunen.

Öppna radonriskkartan Länk till annan webbplats.

Mäta radonhalt i egen brunn

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: