Rökfria miljöer

För att skydda människor för passiv rökning finns det miljöer i Skellefteå kommun där det enligt lag är förbjudet att röka.

Förbudet finns till för att skydda människor från att bli utsatta för farliga ämnen som orsakar hälsoproblem. Särskilt känsliga är barn och unga samt personer med astma, allergier eller annan överkänslighet. Alla ska kunna vistas i offentliga miljöer utan att utsättas för tobaksrök. Genom att respektera förbudet bidrar du till en mer hälsosam miljö i Skellefteå kommun.

Du som blir störd av rök i en rökfri miljö vänder dig till den som har ansvar över den rökfria miljön. Vid en entré blir det verksamheten som är innanför entrén, lekparken kan vara kommunägd eller privat, för uteserveringar vänd dig till restaurangen/kaféet och för busshållplatsen vänd dig till bussbolaget eller kommunen.

 

  • Uteserveringar till restauranger och kaféer
  • Utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik.
  • Inhägnade platser avsedda för idrottsutövning.
  • Lekplatser dit allmänheten har tillträde.
  • Entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde, såsom butiker, bibliotek, biografer och teatrar.
  • Lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.
  • Lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.
  • Lokaler som är avsedda för gemensamt bruk i bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
  • På färdmedel i inrikes kollektivtrafik eller i lokaler och andra utrymmen som är avsedda att användas av den som reser med sådana färdmedel.
  • Restauranger och andra serveringsställen.

Rökförbudet gäller, förutom tobak, även elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (exempelvis vattenpipa eller så kallade rökstenar). Förbudet gäller inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

För dig som är ansvarig för
en miljö som ska hållas rökfri

Du som äger eller bedriver verksamhet på något område som är rökfritt ska se till att förbudet följs. Du har ansvar att informera om rökförbudet genom skyltar och genom att säga till de som röker. Du har rätt att avvisa personer som inte följer förbudet.

Tillsyn

Kommunen har tillsynsansvar på rökfria miljöer vilket innebär att rökförbud och informationsansvar kommer att följas upp. Vi bedömer i varje enskilt fall hur långt det rökfria området vid en entré sträcker sig och har en dialog kring det med den som är ansvarig.

Mer information

För mer information, läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Vägledning för tillsyn över rökfria miljöer — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: