Ventilation

Fuktig inomhusluft är den främsta anledningen till röta och mögel. Mattor, färger, flytspackel, spånskivor, möbler med mera avger små mängder skadliga ämnen till luften. Dessa kan vara allergiframkallande eller skadliga för hälsan i allmänhet. Med hög fukthalt ökar risken för att de olika materialen avger mera ämnen till luften.

Idag alstrar vi mycket mer fukt i våra bostäder än tidigare. Vi duschar varje dag, vi tvättar oftare och vi torkar tvätten inomhus. Problemen uppstår när varm fuktig luft möter en kall yta och kondenserar till exempel i en yttervägg. Detta ger i många fall röta och mögelproblem.

Varningssignaler

  • Kondens på insidan av fönster
  • Instängd lukt
  • Imma på speglar i badrum
  • Svarta ”fläckar” runt ventiler i t ex badrum
  • Huvudvärk och allergiproblem.

Med rätt typ av ventilation minskar risken för dessa problem.

Självdragsventilation

Detta är den vanligaste och äldsta typen av bostadsventilation och fungerar bäst under den kallare årstiden. Självdragsventilationen bygger på att man har en varm skorsten som innehåller ventilationskanaler. Den uppvärmda luften stiger upp igenom ventilationskanalerna ut ur bostaden och ny luft fylls på genom ventiler eller otätheter.

Förbättra självdragsventilationen

  • Montera tilluftsventiler i sovrum, allrum och vardagsrum
  • Förstärk självdraget med frånluftsfläktar i fuktiga utrymmen som bad, tvätt och toalett.

Se upp då du ändrar uppvärmningssystem till fjärrvärme, värmepump,eller liknande. Då sätter man självdraget ur spel.

Mekanisk frånluft

En central fläkt drar ut luften. Om fläkten är rätt inställd och tilluftsventiler är monterade ska luften i bostaden bytas på två timmar.

Ventilation kan också bygga på att fläktar styr både tilluft och frånluft så kallad till och frånluftstyrd ventilation.

Förbättra

Ett vanligt problem vid mekaniskt frånluft är att man har för lite tilluft.

  • Montera tilluftsventiler i sovrum, allrum och vardagsrum.
Senast uppdaterad: