Lekplatser

Barnens lek är inte bara ett tidsfördriv, det är nödvändigt för deras utveckling. Genom leken utvecklas de fysiskt, psyk...

Naturvård

Är växterna på min gård en invasiv art? Vad innebär egentligen strandskyddet eller allemansrätten? Här får du informatio...

Parker och grönområden

Parker och grönområden är viktiga för vårt välbefinnande och kommunen har en lång historia med offentliga parker.

Sjöar och vattendrag

Vi vill behålla våra sjöar och vattendrag friska och levande. Därför kontrollerar kommunen regelbundet vattenkemi och ar...

Trädfällning

På den här sidan får du veta mer om vilka regler som gäller vid trädfällning, röjning och gallring på kommunens mark.

Grönområden och parker kan ge återhämtning och rekreation när vi känner oss stressade. Och det är viktigt att skydda värdefull natur för framtida generationer.

Det finns över 100 allmänna lekplatser i vår kommun och vi har en lång historia med offentliga parker. Vi vill behålla våra sjöar och vattendrag friska och levande därför kontrollerar vi regelbundet vattenkemi och artförekomst. Läs mer om natur, parker och lekplatser på de här sidorna.

0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se