Naturvård, parker

Lekplatser

Barnens lek är inte bara ett tidsfördriv, det är nödvändigt för deras utveckling. Genom leken utvecklas de fysiskt, psyk...

Naturvård

Är växterna på min gård en invasiv art? Vad innebär egentligen strandskyddet eller allemansrätten? Här får du informatio...

Parker och grönområden

Parker och grönområden är viktiga för vårt välbefinnande och kommunen har en lång historia med offentliga parker.

Sjöar och vattendrag

Vi vill behålla våra sjöar och vattendrag friska och levande. Därför kontrollerar kommunen regelbundet vattenkemi och ar...

Trädfällning

På den här sidan får du veta mer om vilka regler som gäller vid trädfällning, röjning och gallring på kommunens mark.