Naturvård

Allemansrätt

Naturen är öppen och tillgänglig för alla. Det betyder att du får vistas i naturen om du visar hänsyn och inte stör elle...

Invasiva arter

I Sverige finns mer än 2000 främmande arter, cirka 20 procent av dem är invasiva eller potentiellt invasiva. Många arter...

Naturskydd

Skellefteå har en vacker och varierad natur, med ett rikt och levande odlingslandskap, rinnande vattendrag, sjöar, myrar...

Naturvårdsprojekt

Inom arbetet med naturvård och miljöövervakning genomförs en hel del projekt. Projekten finansieras delvis med externa m...

Pollinering

Drygt 90 procent av världens vilda växtarter och 75 procent av odlad gröda får hjälp med sin frösättning av insekter. Fö...

Skyddsvärda arter

I Västerbottens län är blåsippan fridlyst. Dessutom är samtliga orkidéer och alla grod- och kräldjur fridlysta. Speciel...

Strandskydd

Om du vill bygga inom strandskyddat område måste du ansöka om dispens från bygg- och miljönämnden. Här kan du läsa mer o...

Naturvård

Är växterna på min gård en invasiv art? Vad innebär egentligen strandskyddet eller allemansrätten? Här får du information om naturen och hur du vårdar den.