Naturvård

Är växterna på min gård en invasiv art? Vad innebär egentligen strandskyddet eller allemansrätten? Här får du information om naturen och hur du vårdar den.

0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se