Badvatten

Inom kommunen finns mängder med sjöar och tio mil kust. Vi har många smultronställen med mindre eller större badplatser. Det är genomgående bra badvatten i kommunen, men ibland kan vattenkvaliteten försämras och därför tar vi badvattenprover.

Varje år mellan juni och augusti bevakar kommunen vattenkvaliteten vid kommunens större badplatser. Vid de flesta av dessa ansvarar kommunen för skötsel och drift, men en del ansvarar någon förening eller privatperson för. Proverna tas för att kontrollera vattnets bakteriehalt. Beroende på hur hög halten är bedöms vattnet som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt. Vid otjänligt prov tar vi så snabbt som möjligt ett omprov. Om vattnet då visar sig vara otjänligt stängs badet.

Algblomning

Under sommaren inträffar det ibland algblomning i vattnet, då växtplankton förökar sig kraftigt.

Läs mer om algblomning

Cerkarier

Du kan också få hudirritationer om du har kommit i kontakt med cerkarier. Cerkarien är en parasitlarv som kan angripa människor. Den tränger inte genom huden, men kan orsaka klåda som kan sitta i upp till en vecka. Cerkarier är ovanliga men kan uppkomma vid något tillfälle.

Duscha

Försök att alltid duscha så fort du kan efter badet.

Havsbad
Boviken havsbad
Byske havsbad
Lövånger havsbad
Danielsten Bureå
Gullsand, Östanbäck

Insjöar
Sjöbottsand, Falmark
Långnäsbadet, Burträsket
Kyrkholmen, Burträsket
Storsand, Bygdeträsket
Sidtjärn, Boliden
Österjörn
Falkträsket
Mobackenbadet

Senast uppdaterad: