Skadeståndsanmälan och begäran om ersättning

Om du drabbats av en vattenskada, översvämning eller övrig skada i samband med arbete kring vatten och avlopp och misstänker att kommunen är ansvarig rekommenderar vi att du anmäler skadan till ditt försäkringsbolag.

Försäkringsbolaget utreder och har kontakt med oss i de fall det är aktuellt.

Meddela oss via e-tjänsten nedan att du har drabbats. E-tjänsten blir starten av vår utredning. Du använder sedan e-tjänsten också när du vill begära ersättning från oss.

Skadeståndsanmälan kommunalt vatten och avlopp (Länk till annan webbplats)

Rätten till ersättning bedöms på juridiska grunder och utreds från fall till fall. Läs mer om detta längre ner på denna sida.

För att senare kunna ge dig rätt ersättning är det viktigt att du sparar alla kvitton och tar bilder. Kvitton behöver du visa upp för alla utgifter du har haft i samband med skadan. De skickar du till oss efter utredningen har visat på vem som har ansvaret.

När din skadeanmälan når oss får den ett ärendenummer och du får en bekräftelse. Vid behov kontaktar vi dig för kompletteringar.

Varje ärende granskas och orsakssamband utreds. Det gör antingen en utredare på kommunen eller kommunens ansvarsförsäkring. Den som utreder tar beslut gällande eventuell ersättning.

Om beslutet innebär att Skellefteå kommun är ansvarig för den skadan du drabbades av, kan du begära ersättning i samma e-tjänst. Du fortsätter i ditt ärende och anger den ekonomiska ersättning du önskar. Du styrker detta med underlag som kopior på kvitton, fakturor, offerter, självriskkostnader och besiktningsunderlag.
Vid krav på ersättning för inredning och föremål behöver du uppge inköpspris och ålder på det som skadats. Vi ersätter inte åldersavdrag.

Handläggningstiderna är varierande. Varje ärende bedöms för sig och vissa är mer komplicerade än andra. När mer tekniska bedömningar krävs, som flödesmätningar vid skyfallsrelaterade skador, kan utredningstiden ibland bli lång.

Har ditt försäkringsbolag reglerat skadan? Är ansvaret bekräftat vara kommunens? Då kan du ansöka om ersättning för självrisken du fått betala till ditt försäkringsbolag.

Om du inte är nöjd med beslutet gällande din ersättning ska du i första hand kontakta kommunen via ditt ärende i e-tjänsten eller via kundtjänst.

Det finns dock ingen rätt till att överklaga beslutet och du hänvisas därför till Mark- och miljödomstolen för ärenden som avser VA-förhållandet. För övriga ärenden hänvisas till allmän domstol.

Skellefteå kommuns ansvarsutredning

Först tittar vi på var och hur skadan har uppstått. Detta avgör sedan vem som bär ansvaret.

Om ditt skadeståndsanspråk gäller annan skada än sådan som uppstått i VA-förhållandet mellan fastighetsägare och oss som ansvarig för vatten och avlopp, ber vi dig förtydliga på vilken juridisk grund du anser att Skellefteå kommun är ersättningsskyldig.

Servisledningen består av två delar, en privat och en kommunal.

Den privata servisledningen sträcker sig från fastigheten och ut till en förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten brukar vara belägen ca 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.

Den kommunala servisledningen sträcker sig mellan förbindelsepunkten och det kommunala nätet.

Gränsen för ansvaret går vid förbindelsepunkten.

Fastighetsägaren ansvarar för att bekosta sanering och reparation i samband med översvämningar i fastigheten som orsakats av fel, stopp eller överbelastning i den privata servisledningen. På bilden är det alltså det gröna och gråa området fram till förbindelsepunkten.

Din hemförsäkring täcker en del skador som kan uppstå. Kontakta ditt försäkringsbolag om vad som ingår i just din försäkring.

Skellefteå kommun är ansvariga om översvämningar eller vattenskador beror på fel eller stopp i de kommunala VA-ledningarna eller ifall dessa är underdimensionerade i förhållande till gällande krav. På bilden är det alltså allt inom det orange området.

Skellefteå kommun kan också bli ansvarig när en skada i samband med arbete kring vatten och avlopp uppstår. Exempel på sådana skador är staket eller brevlådor som skadades av våra fordon.

Din rätt till ersättning prövas i första hand mot bestämmelserna i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) och Skellefteå kommuns allmänna bestämmelser för användandet av Skellefteå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA).

För att få rätt till ersättning krävs som regel i dessa fall att du är fastighetsägare. Du ska därför som hyresgäst eller bostadsrättshavare vända dig till din hyresvärd eller förening.

Senast uppdaterad: