Vatten och avlopp

Ansluta kommunalt vatten och avlopp

Information för dig som planerar att ansluta din privatbostad eller ditt fritidshus till det kommunala vatten- och avlop...

Avgifter vatten- och avloppstjänster

Här kan du läsa om din faktura och vad de olika avgifterna för vatten- och avlopp innefattar.

Avlopp

Här hittar du information om enskilt eller kommunalt avlopp samt slam och latrin.

Dag- och dränvatten

Dagvatten är tillfälliga flöden av vatten utomhus. Dränvatten är vatten i marken som leds bort genom dränering.

Dricksvatten

Information om dricksvatten, vattenverk, analysresultat och vattenmätare hittar du här.

Skadeståndsanmälan och begäran om ersättning

Om du drabbats av en vattenskada, översvämning eller övrig skada i samband med arbete kring vatten och avlopp och misstä...

Lagar och regler för vatten och avlopp

Här finns information om några av de lagar och regler som gäller för kommunalt vatten och avlopp.

Ägarbyte, flytt och inflyttning

Här får du information om hur du som sålt eller köpt en fastighet anmäler ägarbyte.

RELATERAD INFORMATION

Frågor och svar om vatten

Vanliga frågor om faktura, abonnemang, vattenkvalitet, ledningar, vattenmätare och annat som rör vatten och avlopp.

Frågor och svar om avlopp

Hur ofta töms brunnen? Här hittar du svar på vanliga frågor om avlopp och slamtömning.

På sidorna om vatten och avlopp hittar du information om såväl kommunalt som eget vatten och avlopp.