Stötta näringslivet

Coronapandemin och dess konsekvenser drabbar det svenska näringslivet hårt. För att stötta det lokala näringslivet kommer Skellefteå kommun att vidta en rad åtgärder som vid sidan av de nationella insatserna, ska bidra till att förenkla företagens vardag och minska belastningen på företagens likviditet.

För att mildra konsekvenserna av coronapandemin för kommunens företagare kommer Skellefteå kommun att ge anstånd för kommunala fakturor. Nytt förfallodatum för samtliga kommunala avgifter, exklusive hyror, arrenden, nyttjanderätter, tomträtter och marköverlåtelser, gällande juridiska personer har därför satts till 30 september 2020. Detta gäller dock inte fakturor från de kommunala bolagen.

Skellefteå kommun kommer också att ha som målsättning att betala sina leverantörsfakturor inom tio dagar istället för 30 dagar. Det gäller fakturor inkomna före den 30 augusti 2020. Redan inkomna fakturor betalas på förfallodagen om inget annat önskas.

När det gäller restaurangbranschen ska Skellefteå kommun också göra det möjligt för restauranger att öppna uteserveringar tidigare och även hålla öppet senare på säsongen, förutsatt att polisen beviljar ansökan.

16 mars 2021. Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att fortsatt ge anstånd med betalning för kommunala avgifter till de företag som har det behovet. Förhoppningen är att detta kan vara till hjälp för företagens likviditet. Samtliga juridiska personer som önskar anstånd med betalning för kommunala avgifter beviljas detta till fram till 31 augusti 2021. Det kan både handla om redan förfallna fakturor eller fakturor som nyligen skickats ut. Om det efter anmälan om anstånd kommer fler fakturor med 30 dagars förfallotid från kommunen behöver ni kontakta kundtjänst på nytt (se kontaktuppgifter nedan).

Anståndet omfattar inte hyror, arrenden, nyttjanderätter, tomträtter och marköverlåtelser, inte heller fakturor från de kommunägda bolagen som exempelvis Skellefteå Kraft, Skebo, Skellefteå Industrihus m.fl.

Anmäl ert önskemål om anstånd till kommunens kundtjänst på tel. 0910-73 50 00, knappval 5 eller mejla till kundtjanst@skelleftea.se

26 januari 2021. Det blir kostnadsfri markupplåtelse för uteserveringar som har fått eller kommer att få markupplåtelse även under hela 2021. Det har samhällsbyggnadsnämnden beslutat.

Idag finns ingen tidsreglering för hur tidigt eller sent på året uteserveringar får vara utställda. I övrigt gäller de ordinarie kraven om ansökan till polis och utformning av uteserveringar enligt Kvalitetsprogram för uteservering/gatumöblering. Kostnad för ev. servering av alkohol tillkommer.

Mer information på sidan Använda offentlig mark (Skellefteå kommun)

 • Förlängd säsong för uteserveringar.
 • Alla uteserveringar som fått och kommer att få markupplåtelser under 2020 undantas från markupplåtelseavgift. Ansökan om markupplåtelse görs som tidigare hos polismyndigheten och utformningen av uteserveringen ska följa de regler och lagar som finns.
 • Kommunen har köpt in ett antal utemöbler till allmänna platser där mindre grupper om 3-6 personer kan sitta. Detta för att underlätta försäljning för restaurang- och servicenäringarna i centrum.
 • Kulturnämnden har inrättat ett tillfälligt produktions- och utvecklingsstöd på 500 000 kronor för att stötta konstnärer i Skellefteå kommun som påverkas av den pågående Coronapandemin. Maxbeloppet per sökande är 25 000 kronor.
 • Anstånd för kommunala fakturor till 31/10 2020
 • Skyndsam betalning av leverantörsfakturor – inom tio dagar för fakturor inkomna innan 31/10 2020.
 • Företagare uppmanas att skicka e-fakturor för snabbare hantering
 • Evenemang som beviljats stöd under 2020 får ersättning för upparbetade kostnader även om evenemanget inte genomförs.
 • Inga avbokningsavgifter för lokaler inom förvaltningen för kultur och fritid som avbokats till följd av coronaviruset.
 • Samhällsbyggnad gör en översyn av inkomna ärenden:
  • Verksamhetskritiska lov, tillstånd och anmälningsärenden prioriteras av kommunen för att snabbt ge svar.
  • Företagaren erbjuds möjlighet att pausa eller dra tillbaka ett pågående ärende initierade av företaget utan att avgift behöver erläggas.
 • Att tidpunkt för tillsyn som inte är kritisk sker i dialog med näringsidkaren med hänsyn till bransch och arbetsbelastning hos näringsidkaren. SKR bedömer att respektive myndighet kommer att gå ut med riktlinjer för tillsyn. Skellefteå kommun kommer att följa nationella riktlinjer.

Uppdatering 20 april. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 20 april att markupplåtelsen är kostnadsfri under 2020.

Uppdatering 14 maj. Kulturnämnden beslutade 13 maj att inrätta ett tillfälligt produktions- och utvecklingsstöd på 500 000 kronor för att stötta konstnärer i Skellefteå kommun som påverkas av den pågående Coronapandemin.

Uppdatering 21 augusti: Anstånd för kommunala fakturor till 31/10 2020. Skyndsam betalning av leverantörsfakturor – inom tio dagar för fakturor inkomna innan 31/10 2020.

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se