Kansalliset vähemmistökielet esikoulussa

Esikoulun tulee edistää jokaisen lapsen kielen kehitystä ja myötävaikuttaa siihen, että lapset, joiden äidinkieli on muu kuin ruotsi, saavat mahdollisuuden kehittää sekä ruotsin kieltä että omaa äidinkieltään.

Kansallisia vähemmistöjä ja vähemmistökieliä koskevan lain mukaan juutalaisten, romanien, saamelaisten, ruotsinsuomalaisten ja tornionlaaksolaisten vähemmistöihin kuuluvia lapsia on tuettava erityisesti kulttuuri-identiteetin ja kansallisen vähemmistökielen kehityksessä. Tällä tavoin esikoulut vaikuttavat kansallisten vähemmistöjen kielten ja kulttuurien suojeluun ja edistämiseen.

Esikoulun opetussuunnitelman (Lpfö 18) mukaan esikoulun tulee

  • tukea lapsen kansallisen vähemmistökielen kehitystä ja edistää kulttuuri-identiteetin kehittymistä
  • vaikuttaa kansallisten vähemmistöjen kielten ja kulttuurien suojeluun ja edistämiseen
  • tarjota perusta lasten ymmärrykselle eri kielistä ja kulttuureista, mukaan lukien kansallisten vähemmistöjen kielet ja kulttuurit.

Esikoulu tukee lapsen äidinkielen kehitystä. Lapsille annetaan päivittäin monia mahdollisuuksia käyttää kaikkia kieliään, ja heitä kannustetaan käyttämään esikoulun toiminnassa sekä vähemmistökieltä että ruotsia. Esikoulussa edistetään lasten kielen ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä käyttämällä leikeissä, lauluissa ja saduissa lapsen vähemmistökieltä.

On tärkeää, että ilmoitat esikoulun henkilökunnalle, jos lapsesi kuuluu kansalliseen vähemmistöön.

Senast uppdaterad: