Förskola

Ansök eller säg upp plats på förskola

Du har rätt att ansöka om plats på valfri förskola i Skellefteå kommun. Ditt barn ska vara minst ett år gammalt.

När du har plats

När barnet har fått plats på förskola har du möjlighet att anmäla frånvaro, lämna schema, meddela inkomstuppgift och upp...

Förskola a-ö

Du har möjlighet att välja mellan kommunal förskola, fristående förskola och pedagogisk omsorg.

Fristående förskola och pedagogisk omsorg

I Skellefteå kommun finns förutom den kommunala förskoleverksamheten fristående förskolor och pedagogisk omsorg som driv...

Mat och lunch

Här hittar du förskolans, grundskolans och gymnasiets matsedlar. Finns inte just din förskola med i listan nedan så finn...

Skolportalen - e-tjänster

Här hittar du som vårdnadshavare digitala lärresurser och e-tjänster för förskola.

Avgifter för förskola

Här kan du läsa vad det kostar för dig att ha plats i förskola och annan pedagogisk verksamhet i Skellefteå kommun.

Allmän förskola

Barn har från och med höstterminen det år de fyller tre år rätt till allmän förskola. Från och med första september samm...

Förskolans öppettider

Här kan du läsa om hur förskolan har öppet under sommaren, när det är kompetensutvecklingsdagar för personalen och vad s...

Öppna förskolor och familjecentraler

Öppen förskola är en mötesplats dit du som vuxen är välkommen tillsammans med ditt barn som är mellan 0 och 6 år. Hos os...

Regler

Skellefteå kommuns regler för förskola handlar om till exempel regler för ansökan, placering och avgifter i förskolan.

Minoritetsspråk i förskolan

I förskolan ska varje barns språkutveckling stimuleras och förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än s...

Finskspråkig förskola

Skellefteå kommun erbjuder förskola på finska på Norrbacka förskola, som ligger i stadsdelen Alhem. Förskolan har en två...

Kompetensutvecklingsdagar

Medarbetare på förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet har fyra kompetensutvecklingsdagar per år. Dessa da...

Rektorsområden - förskola

Från 2021 har förvaltningen utbildning och arbetsmarknad en ny organisation med så kallade rektorsområden och samarbetso...

Omsorg på obekväm arbetstid

Du kan ha rätt till OB-verksamhet om du arbetar du kvällar, nätter och helger. Det vill säga omsorg för ditt barn på obe...

Om du är förälder och arbetar eller studerar kan ditt barn gå i förskola från 1 års ålder.

0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se