Förskola

Förskolor och pedagogisk omsorg

Information om kommunala förskolor, fristående förskolor, finskspråkig förskola, öppna förskolor och rektorsområden.

Ansök eller säg upp plats på förskola

Du har rätt att ansöka om plats på valfri förskola i Skellefteå kommun. Ditt barn ska vara minst ett år gammalt.

När du har plats

När barnet har fått plats på förskola har du möjlighet att anmäla frånvaro, lämna schema, meddela inkomstuppgift och upp...

Avgifter och regler

Här får du information om vilka regler och avgifter som gäller för förskolan.

Mat och lunch

Här hittar du förskolans, grundskolans och gymnasiets matsedlar. Finns inte just din förskola med i listan så finns en g...

Skolportalen - e-tjänster

Här hittar du som vårdnadshavare digitala lärresurser och e-tjänster för förskola.

Förskolans öppettider och kompetensutvecklingsdagar

Här kan du läsa om hur förskolan har öppet under sommaren, när det är kompetensutvecklingsdagar för personalen och vad s...

Minoritetsspråk i förskolan

I förskolan ska varje barns språkutveckling stimuleras och förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än s...

Om du är förälder och arbetar eller studerar kan ditt barn gå i förskola från 1 års ålder.