Elever och lärare på Floraskolan tittar mot en dator.

Floraskolans nya tvåspråkiga inriktning

Nu etableras en ny tvåspråkig inriktning på Floraskolan. Varför då? Jo, för att Skellefteå växer och är i stort behov av arbetskraft. I många fall är det internationella familjer som överväger att flytta hit för att jobba, bo och leva, med barn som har engelska som första- eller andraspråk.

Föräldrarna värderar barnens skolgång högt, och ett utbildningsalternativ som möjliggör att de kan gå i svensk skola med en engelskspråkig förstärkning blir därför en positiv och potentiellt avgörande faktor i beslutsprocessen kring en flytt till Skellefteå. På så vis är denna tvåspråkiga inriktning en viktig pusselbit för att lösa utmaningen i kompetensförsörjningen i vår växande kommun. Vi ser fram emot att välkomna nya internationella elever och kompisar till Skellefteå och Floraskolan!

För att söka använder du blanketten nedan. Skriv ut, fyll i och lämna eller skicka in till kommunens kundtjänst.

Ansökningsblankett för tvåspråkig inriktning på Floraskolan. , 156.5 kB, öppnas i nytt fönster.

En ny tvåspråkig inriktning på Floraskolan med syftet att möjliggöra för elever som inte pratar svenska och har engelska som sitt första- eller andraspråk att gå i svensk skola och tillgodogöra sig svensk läroplan.

För ansökan om skolbyte under ett pågående läsår finns särskilda ansökningsperioder. Vänd dig till kundtjänst för mer information.

För att söka använder du blanketten nedan. Skriv ut, fyll i och lämna eller skicka in till kommunens kundtjänst.

Ansökningsblankett för tvåspråkig inriktning på Floraskolan. , 156.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Observera att ett skolbyte inte kan ångras. Om du ångrar dig och vill dra tillbaka ansökan måste du skicka in en ny ansökan. Vid beviljad plats sägs nuvarande skolplacering automatiskt upp.

Ambitionen är att successivt starta upp en klass per årskurs från 4:an till och med 8:an.

Den tvåspråkiga inriktningen är igång sedan början av läsåret 2023-2024.

Den tvåspråkiga inriktningen är främst till för elever som har engelska som första- eller andraspråk. I klassrummet används både svenska och engelska i undervisningen där engelskan utgör en språklig brygga så att eleverna lättare ska kunna hänga med och tillgodogöra sig utbildningen.

Ansökan är öppen för alla, men syftet med den tvåspråkiga inriktningen är att klasserna ska fyllas av elever som behöver förstärkning av det engelska språket i klassrummet för att kunna tillgodogöra sig den svenska grundskoleutbildningen. Initiativet handlar i förlängningen om att sänka tröskeln för internationella familjer att vilja bosätta sig och stanna i kommunen.

Ja, alla befintliga svensktalande klasser finns kvar. Den nya tvåspråkiga inriktningen blir ett tillägg på skolan.

Upp till hälften av undervisningen är på engelska. Den ska fungera som ett verktyg och språklig brygga så att eleverna lättare kan hänga med i och tillgodogöra sig utbildningen.

Det kommer att variera genom att läraren ibland undervisar på svenska och ibland på engelska, beroende på vilken lärare och vilket ämne det gäller. I situationer där läraren undervisar på svenska kommer det också finnas en tvåspråkig pedagogisk assistent i klassrummet som kan stötta genom att på engelska förklara och guida eleverna.

Läromedlen kommer att variera i språk mellan svenska och engelska.

Det är inte tänkt som förberedelseklasser i bemärkelsen att ändamålet är att eleverna ska slussas ut i svensktalande klasser. De elever som går i de tvåspråkiga klasserna får stanna i dem så länge de vill, upp till och med årskurs 8. Vill de byta klass till en svenskspråkig sådan är de givetvis tillåtna att ansöka om det.

Utbildningen är baserad på svensk läroplan.

Senast uppdaterad: