Ishockey eller konståkning

Elevens val försvinner i timplanen HT 2024, men både Skellefteå AIK och Skellefteå konståkning har valt att fortsätta samarbetet med Norrhammarskolan, dock utanför skoltid.

 

Ansökan om ishockey eller konståkning i samarbete med Norrhammarskolan (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Samarbetet har utvecklats genom åren och både skolan och Skellefteå AIK har goda erfarenheter av detta. Ett samarbete mellan skola och förening är positivt för ungdomarna och det är därför av största vikt att samarbetet bygger på en öppen dialog mellan parterna. Idag finns möjligheten för eleven att studera vidare vid hockeygymnasier i bland annat Skellefteå.

Skellefteå AIK vill erbjuda elever en möjlighet till individuell hockeyutbildning för elever i grundskolans årskurs 7-9 oavsett föreningstillhörighet. Norrhammarskolan ger förutsättningar i schemat för att eleverna ska kunna fortsätta att utveckla

Ansökan

Ansök gärna i vår digitala e-blankett Länk till annan webbplats.Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Ansök om hockey i samarbete med skolan, blankett att skriva ut , 296.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka ansökningsblanketten senast 17 mars 2024 till

Norrhammarskolan
Högalidsgatan 25
931 41 Skellefteå

Märk kuvertet ”Hockey”. Max antal platser är 35.

Observera att om eleven inte redan går på Norrhammarskolan måste en Val av skola blankett skickas till kundtjänst.

Blanketten val av skola , 134.8 kB.

Målgrupp

Hockey i samarbete med skolan riktar sig till pojkar och flickor som är intresserade av att utveckla sina hockeykunskaper och ska börja årskurs 7.

Syfte med Hockey i skolan är att:

 • tillvarata ungdomars ishockeyintresse ge träningstillfällen under skoldagen
 • verka för ”fairplay” i skola och på fritid
 • stärka samarbetet mellan skola och förening
 • verka positivt på det övriga skolarbetet

Mål med Hockey i skolan är att:

 • skapa ett starkt och väl fungerande samarbete mellan skola och förening
 • lära eleven att ta ansvar för sina studier, sin träning och sin hälsa

Alla elever:

 • klarar godkänt i alla ämnen
 • utvecklar sina ishockeykunskaper, både individuellt och kollektivt
 • får inom ramarna för ämnet Idrott och Hälsa en allsidig utbildning i andra idrotter

Kursplan i ämnet ishockey

Ämnet ishockey omfattar två tillfällen i veckan innehållande praktik (85%) och teori (15%). Vi jobbar i 6 olika temaperioder i block om 4 veckor. Där de olika teman vi utbildar i är skridskoteknik, klubbteknik, pass & mottagning, målskytte, närkampsspel och spelet runt mål. När isen försvinner på våren så jobbar vi med alla teman utom skridskoteknik fast off-ice.

Målvakterna har varje tisdag 15-20 minuter specifik målvaktsträning med vår målvaktstränare på juniorsidan.

Praktik

Åk 7: Teknik, fairplay, taktisk spelförståelse, anfallsspel, försvarsspel och taktik i alla 6 teman

Åk 8: Teknik, fairplay, taktisk spelförståelse, anfallsspel, försvarsspel och taktik i alla 6 teman

Åk 9: Teknik, fairplay, taktisk spelförståelse, anfallsspel, försvarsspel och taktik i alla 6 teman

Teori

Åk 7: Skridskoteknik, klubbteknik, pass & mottagning, målskytte, närkampsspel och spelet runt mål.

Åk 8: Skridskoteknik, klubbteknik, pass & mottagning, målskytte, närkampsspel och spelet runt mål.

Åk 9: Skridskoteknik, klubbteknik, pass & mottagning, målskytte, närkampsspel och spelet runt mål.

Alla årskurs jobbar alltså med samma teman vid samma tidpunkter men där man jobbar i olika nivåer på detaljerna beroende på årskurs. Man börjar i åk 7 med grunderna och jobbar sedan successivt vidare under terminerna och läsåren tills dess att man går ut årskurs 9.

Vissa aktiviteter kommer att förläggas utanför ordinarie schematid och kan ev medföra en kostnad samt längre skoldagar. Elever som inte bor inom Norrhammarskolans ordinarie upptagningsområde får själva stå för skolskjutsen.

Slutmål i ämnet ishockey

Eleven skall efter genomgången utbildning:

 • utvecklat taktik och teknik
 • utvecklat förståelse för och förkovrat sig i spelet ishockey, både som lagspel och individuellt (back, forward, målvakt)
 • förstå vad lag – team innebär (arbeta i grupp, lyssna, lära och uppmuntra)

Är du intresserad förväntar vi oss att du:

 • har känsla för ansvar och idrottsmoral
 • har en stark motivation för ishockey
 • sköter skolan på ett tillfredställande sätt

Ansökan görs till årskurs 7 eftersom skolan är en 7–9-skola.

Skellefteå Konståkning erbjuder i samarbete med Norrhammarskolan en möjlighet till individuell konståkningsutbildning för elever i grundskolans årskurs 7-9 utanför skoltid.

För att vi ska starta en konståknings klass krävs det minst 5 elever som väljer konståkning som elevens val.

Ansökan

Ansök gärna i vår digitala e-blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansökan om konståkning i samarbete med skolan, blankett att skriva ut , 359.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Skicka ansökningsblanketten senast 17 mars 2024 till

Norrhammarskolan
Högalidsgatan 25
931 41 Skellefteå

Märk kuvertet ”Konståkning”.

Observera att om eleven inte redan går på Norrhammarskolan måste en Val av skola blankett skickas till kundtjänst.

Blanketten val av skola , 134.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Målgrupp

Konståkning i skolan riktar sig till pojkar och flickor som är allmänt intresserade av att utveckla sina konståkningskunskaper och ska börja årskurs 7. Är du idag inte aktiv i en idrottsförening ser vi det som en extra utmaning att väcka ett konståkningsintresse hos alla kategorier av elever.

Syfte med Konståkning i skolan är att:

 • tillvarata ungdomars konståkningsintresse och ge träningstillfällen under skoldagen
 • stärka samarbetet mellan skola och förening
 • verka positivt på det övriga skolarbetet

Mål med Konståkning i skolan är att:

 • skapa ett starkt och väl fungerande samarbete mellan skola och förening
 • lära eleven att ta ansvar för sina studier, sin träning och sin hälsa

Alla elever:

 • klarar godkänt i alla ämnen
 • utvecklar sina konståkningskunskaper, både individuellt och kollektivt

Kursplan i ämnet Konståkning

Ämnet konståkning omfattar två tillfällen i veckan innehållande praktik (80%) och teori (20%). Tiden för dessa tillfällen tas i första hand från Elevens val.

Praktik

Åk 7: Skridskoteknik, hopp och piruetter
Åk 8: Koreografi, Fördjupning hopp och piruetter
Åk 9: Sammanbindande steg och rörelser

Teori

Åk 7: Tävlingsregler
Åk 8: Vidareutbildning ungdomstränare
Åk 9: Bedömning av konståkning

Vissa aktiviteter kommer att förläggas utanför ordinarie schematid och kan ev medföra en kostnad samt längre skoldagar. Elever som inte bor inom Norrhammarskolans ordinarie upptagningsområde får själva stå för skolskjutsen.

Slutmål i ämnet konståkning

Eleven skall efter genomgången utbildning:

 • utvecklat skridskoteknik
 • utvecklat förståelse för Konståkning och dess tävlingsform
 • ha insikt i träningslära, kostlära, ledarskap och föreningsliv

Är du intresserad förväntar vi oss att du:

 • har känsla för ansvar och idrottsmoral
 • sköter skolan på ett tillfredställande sätt
 • Ansökan görs till årskurs 7 eftersom skolan är en 7-9-skola.
Senast uppdaterad: