Kompetensutvecklingsdagar

Medarbetare på förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet har fyra kompetensutvecklingsdagar per år. Dessa dagar finns ingen ordinarie medarbetare på verksamheten.

Förskolan eller annan pedagogisk verksamhet kan i vissa fall hållas stängd men alternativ verksamhet i Skellefteå kommun ska erbjudas. Detta kan innebära att barnet träffar annan medarbetare och vistas i andra lokaler dessa dagar. Finns behov av omsorg för barnet dessa dagar - kontakta ansvarig för verksamheten via kundtjänst senast tio arbetsdagar i förväg.

Nedan har vi listat vilka dagar som gäller.

När personalen har kompetensutvecklingsdagar har förskola, grundskola och fritidshem ingen ordinarie verksamhet men alternativ verksamhet erbjuds. Vid behov av omsorg dessa dagar, kontakta kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00 

Läsåret 2023/2024

 • 18 augusti (grundskola, förskola och fritids)
 • 18 september (grundskolan)
 • 30 oktober (grundskola, förskola och fritids)
 • 31 oktober (grundskola)
 • 8 januari (grundskola och fritids)
 • 9 februari (förskola)
 • 27 maj (förskola)
 • 17 juni (grundskola och fritids)
 • Under vårterminen 2024 tillkommer en K-dag vars datum bestäms av skolområde. Information om vilket datum som gäller för denna dag kommer via elevens skola.

Läsåret 2024/2025

 • 12 augusti (grundskola, förskola och fritids)
 • 20 september (grundskolan)
  28-29 oktober (grundskola)
 • 30 oktober (grundskola, förskola och fritids)
 • 7 januari (grundskola, förskola och fritids)
 • 17 februari (grundskola)
 • 23 maj (förskola)
 • Under vårterminen 2025 tillkommer en K-dag vars datum bestäms av skolområde. Information om vilket datum som gäller för denna dag kommer via elevens skola.

Kompetensutvecklingsdagarna är till för att medarbetare i arbetslaget ska få kompetensutveckling. Detta kan innebära att skriva lokal arbetsplan, göra utvärderingar eller dokumentation, delta i kurser, utbildningar eller föreläsningar.

Vid behov av omsorg dessa dagar, kontakta kundtjänst

Senast uppdaterad: