Grundskolans rektorsområden

Från 1 mars 2021 har förvaltningen utbildning och arbetsmarknad fått en ny organisation med rektorsområden och samarbetsområden.

Med större rektorsområden ökar möjligheten till samarbete mellan skolor och en mer likvärdig skola för eleverna. Alla som arbetar inom ett rektorsområde kommer att ha som uppdrag att samarbeta kring kompetensutveckling, behörigheter, bemanning, och utveckling av lärandet.

Ett rektorsområde har både rektor och biträdande rektorer. Området kan variera i antal barn, elever och medarbetare samt dessutom geografiskt vara olika stora.

Rektorsområdena styr inte placering av barn och elever i förskola och grundskola.

Rektorsområdena sitter också ihop i samarbetsområden. Ett samarbetsområde består av 2-4 rektorsområden med olika storlek och utmaningar. Det finns totalt fem samarbetsområden i Skellefteå kommun.

Här nedan hittar du varje rektorsområde, rektor och biträdande rektorer för grundskolan. Längre ned hittar du också de olika samarbetsområdena.

Rektorsområden

Rektor
Inger Brännström Johansson

Biträdande rektor
Robert Djärv

I Björnåker rektorsområde ingår:
Björnåkersskolan F- åk 9, Björnens fritidshem
Bygdsiljumskolan F- åk 6, fritidshem
Bodbysund fritidshem
Skråmträskskolan, F- åk 6, fritidshem

Rektor
Kajsa Rieglert Fahlgren

Biträdande rektor
Ulrika Enmark
Anna Gustavsson

I Boliden rektorsområde ingår:
Bolidenskolan F- åk 9,
Furuskolan Jörn F- åk 6
Boliden och Furuskolans fritidshem

Rektor
Nina Thunebro

Biträdande rektor
Elisabeth Brorsson
Jennie Johansson

I Bureå rektorsområde ingår:
Bureskolan F- åk 9, Bureskolans fritidshem
Hjoggböleskolan F- åk 6, Hjoggböle fritidshem

Rektor
Gunnel Tegenfeldt

Biträdande rektor
Susanne Stridsman
Elisabeth Lindström

I Byske rektorsområde ingår:
Byskeskolan F- åk 9, Byskeskolans fritidshem
Ostvikskolan F- åk 6, Ostviksskolans fritidshem
Drängsmarkskolan F- åk 6, Drängsmarkskolans fritidshem

Rektor
Nicklas Brorsson

Biträdande rektor
Monica Lindén
Susanne Lundmark
Maria Berglund

I Flora rektorsområde ingår:
Floraskolan F- åk 9, Floraskolans fritidshem

Rektor
Linda Holmqvist

Biträdande rektor
Anders Grundström
Karolina Kågström

I Kåge rektorsområde ingår:
Kågeskolan F- åk 9, Kågeskolans fritidshem
Ersmarkskolan F- åk 6, fritidshem
Kusmarkskolan F- åk 3, fritidshem
Sandfors fritidshem

Rektor
Hanna Sandström

Biträdande rektor
Anders Sevdin
Hanna Berggren
Carolina Nyström
Johan Rönnberg

I Lejonströms rektorsområde ingår:
Lejonströmskolan F- åk 9, fritidshem
Medleskolan F- åk 6, fritidshem
Kommunövergripande hörselverksamhet grundskola

Rektor
Nina Thunebro

Biträdande rektor
Susanne Johansson
Maria Nilsson

I Lövånger rektorsområde ingår:
Lövångerskolan F- åk 9, Lövångers fritidshem
Vebomark fritidshem

Rektor
Ingela Pettersson

Biträdande rektor
Lars Hjalmarsson
Therese Taavo

I Morö backe rektorsområde ingår:
Morö backe skolan F- åk 9, Morö backe fritidshem

Rektor
Jenny Eriksson

Biträdande rektor
Anneli Lindberg
Anna Stenlund

I Norrhammar rektorsområde ingår:
Norrhammarskolan F- åk 9, Norrhammarskolans fritidshem

Rektor
Charlotta Lindström

Biträdande rektor
Pernilla Granström
Charlotta Johansson

I anpassad grundskola Lejonström ingår:
Lejonströmskolans anpassad grundskola åk 1-9, fritidshem anpassad grundskola

Rektor
Jeanette Nygren

Biträdande rektor
Annelie Larsson
Sofia Isaksson
Jacob Fürstenhoff
Emma Berg
Ellinor Holmberg Löfbom

I Sörböle rektorsområde ingår:

Sörböleskolan F- åk 9, fritidshem
Sunnanåskolan F- åk 6, fritidshem
Tuböleskolan F- åk 6, fritidshem
Gummarksskolan F- åk 6, fritidshem

Rektor
Jessica Bergkvist

Biträdande rektor
Torbjörn Jonsson
Maria Törnqvist
Linda Johansson

I Ursviken rektorsområde ingår:
Ursviksskolan F- åk 9, fritidshem
Stackgrönnanskolan F- åk 6, fritidshem
Bergsbyskolan F- åk 6, fritidshem

Rektor
Ida Isberg

Biträdande rektor
David Olsson
Linda Kemppainen
Lisa Bergström

I Örjan rektorsområde ingår:

Örjanskolan åk 3-9, fritidshem
Auraskolan F- åk 2, fritidshem
Yttre Ursviksskolan F- åk 6, fritidshem

Så här ser samarbetsområdena ut:

Samarbetsområden

  • Björnåker rektorsområde – Norrhammar rektorsområde - Bureå/Lövånger rektorsområde
  • Boliden rektorsområde – Lejonströms rektorsområde
  • Byske rektorsområde – Kåge rektorsområde - Morö Backe rektorsområde
  • Sörböle rektorsområde – Flora rektorsområde
  • Ursviken rektorsområde – Örjan rektorsområde
Senast uppdaterad: