Skolportalen - e-tjänster

För vårdnadshavare - e-tjänster

Här hittar du som vårdnadshavare digitala lärresurser och e-tjänster för grundskolan.

För elever - e-tjänster

Länkar till och information om våra digitala verktyg i grundskolan.

Här hittar du som elev och vårdnadshavare digitala lärresurser och e-tjänster som förskolan, grundskolan, gymnasieskolan samt vuxenutbildningen använder. Välj din roll så finns länkar till de olika resurserna och e-tjänsterna där.