Elevdatorer

Från årskurs 6 till gymnasiet har elever möjlighet att låna en personlig bärbar dator från skolan.

För att få tillgång till datorn skriver elevens vårdnadshavare/myndig elev under en överenskommelse som gäller skötsel och hantering av datorn.

För att kunna använda e-tjänsten krävs e-legitimation.

Skriva under och lämna in datoröverenskommelse (Länk till annan webbplats)

Om du saknar e-legitimation kan du här skriva ut en blankett och lämna den vidare till skolan.

Kundtjänst kan också hjälpa dig

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se.

Vanliga frågor och svar

I händelse av förlust eller stöld av dator och/eller laddare ska du anmäla förlusten till skolans IT-kontaktperson med en gång, så att du också kan låna en ny dator. Går du i gymnasiet ska du även göra en polisanmälan vid stölden.

Om du orsakat skada eller förlust av utrustningen genom uppsåt eller oaktsamhet blir du ersättningsskyldig.

Du bör spara dina filer på Onedrive, det vill säga i molnet. Då finns dina filer kvar om datorn går sönder eller måste ominstalleras.

Du kommer åt dina filer på Onedrive, från olika enheter om du loggar in via din studentepostadress. 

Kontakta skolans IT-kontaktperson.

Nej, datorn är personlig och får inte lånas ut.

Du ansvarar själv för det du äger och tar med till skolan. Därför kan du inte få ersättning från skolan om sådan egendom försvinner eller går sönder.

Tyvärr kan skolan inte hjälpa till med tekniken i hemmet. Du har tillgång till Internet i skolan.

Då lämnar du datorn till skolans IT-kontaktperson som ser till att ominstallation görs. Allt som är sparat lokalt på datorn (C:) försvinner, till exempel egna nedladdade program och filer.

Det är därför viktigt att du sparar dina filer på Onedrive.

Meddela skolans IT-kontaktperson ifall datorn inte fungerar som den ska. Om du inte vet vem som är IT-kontaktperson kan du prata med din mentor.

Under skolans lov sker inget underhåll av elevdatorerna.

Ja, du får använda klistermärken som går att ta bort utan att skada datorn. När datorn ska återlämnas ska den vara ren och snygg och fri från klistermärken.

Datorn ska alltid förvaras på ett säkert sätt när den inte används.

Ja, du behöver datorn i det dagliga arbetet i skolan.

Datorn levereras med en väska som skyddar datorn vid transport. Använd gärna den!

Du får installera program som finns i Företagsportalen och Microsoft Store.

Senast uppdaterad: