Frånvaro för gymnasiet

Grunden är att skolan ska bevilja ledighet när eleven behöver vara frånvarande av tvingande skäl som sjukdom eller sociala omständigheter, alltså orsaker som även ger en anställd rätt till ledighet.

Om skolan ska kunna bevilja ledighet i andra, icke tvingande fall, måste skolan kunna göra bedömningen att ledigheten är viktigare för elevens utveckling och studier än att delta i skolans verksamhet.

Några exempel:

  • Andra studier, deltagande i tävlingar på riksnivå och liknande ledighetsorsaker bör som regel bedömas som giltiga.
  • Vid körkortsstudier kan ledighet beviljas för risk 2 som kräver heldag, teoriprov och uppkörning.
  • Kortare privata angelägenheter som exempelvis vårdbesök eller tandläkarbesök bör läggas på fritid eller håltimmar. I de fall där det inte är möjligt ska mentor kontaktas, som då beviljar ledighet.

Ogiltig frånvaro

Om eleven eller vårdnadshavare ändå väljer frånvaro framför deltagande i skolarbetet, noteras ogiltig frånvaro. Det är i sådana fall elevens/vårdnadshavares eget beslut och skolan bör då upplysa om eventuella konsekvenser; sämre studieresultat, ingen rätt till stödundervisning eller andra extra insatser från skolans sida för att mildra konsekvenserna av frånvaron.

Elever som har alltför hög frånvaro under längre tid riskerar även att CSN beslutar om indragning av studiebidraget.

Särskilda skäl

Beslut om ledighet är alltid en bedömning från fall till fall. Om det finns särskilda skäl kan ledighet beviljas för enskild elev i andra situationer än ovan nämnda.

Ansökan om ledighet

Ansökan om ledighet görs hos mentor. Även vid behov av kortare ledigheter, exempelvis för vårdbesök eller tandläkarbesök, kontaktas mentor.

Mentor kan besluta om ledighet upp till tre dagar per termin enligt skolans riktlinjer ovan. Längre ledigheter ska tillstyrkas av mentor och beslutas av rektor.

Du loggar in i appen Edlevo för att frånvaroanmäla ditt barn vid sjukdom. Är eleven under 18 år är det endast vårdnadshavare som kan sjukanmäla eleven.

Sjukfrånvaro anmäls endast för heldag. Gäller frånvaron kortare vårdbesök eller tandläkarbesök ansöker vårdnadshavare/elev om ledighet hos mentor. Funktionen tidsbegränsad frånvaro används inte på gymnasiet i Skellefteå kommun. Har elev eller vårdnadshavare anmält tidsbegränsad frånvaro i appen plockas den bort av skolan om mentor inte är vidtalad.

Om elev insjuknar under dagen, kontaktas mentor och undervisande lärare via teams eller personligen.

Appen Edlevo laddas ner via Google play/Appstore eller så nås sidan direkt via webben på denna länk: appen Edlevo Länk till annan webbplats.. Inloggning sker med BankID.

Om du inte har BankID och kan använda appen eller har andra frågor, ring kundtjänst på 0910-73 50 00 så hjälper de dig.

När eleven fyller 18 år stängs möjligheten för att anmäla och se frånvaro för vårdnadshavare eftersom eleven blivit myndig.

Elever över 18 år anmäler frånvaro på Elevwebben Länk till annan webbplats. .

I appen har du koll på både inrapporterad och ogiltig frånvaro. Observera att du endast kan se ditt eget/dina egna barns frånvaro och frånvaroorsak. Meddelande om ogiltig frånvaro syns samma dag i appen.

Ansökan om ledighet görs i första hand i appen. Har du skyddad frånvaro använder du blanketten.

Ansök om ledighet (pdf, nytt fönster) , 120.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: