Stöd vid avhopp från gymnasiet

Har du eller är du vårdnadshavare till en ungdom som avbrutit sina gymnasiestudier? Det kommunala aktivitetsansvaret erbjuder hjälp och stöd till att hitta andra alternativ.

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska hålla sig informerad om vilka ungdomar som omfattas av ansvaret. I Skellefteå kommun följs ungdomarna upp av samordnare och studie- och yrkesvägledare inom förvaltningen Utbildning och arbetsmarknad.

Aktivitetsansvaret gäller för ungdomar som:

  • Inte fyllt 20 år.
  • Inte genomför utbildning på nationella program i gymnasieskola, anpassad skola eller motsvarande utbildning
  • Inte fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola, anpassad skola eller motsvarande utbildning.

Ungdomen erbjuds stöd till att finna vägar till studier, praktik eller arbete. Det är frivilligt att ta del av stöd från aktivitetsansvaret.

Möjlighet att boka in samtal

Är du ungdom eller vårdnadshavare till en ungdom som inte fyllt 20 år och avbrutit sina gymnasiestudier är du välkommen att ringa eller skicka mejl för att boka en samtalstid.

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910-73 50 00 eller mejl kundtjanst@skelleftea.se

Studieavbrott behöver anmälas

För kommunala skolor inom Skellefteå kommun finns särskilda rutiner för anmälan om en elevs studieavbrott eller ej påbörjade gymnasiestudier. Detta ska anmälas i Edlevo Länk till annan webbplats..

Friskolor, folkhögskolor och liknande anmäler detta via en e-tjänst. Tillgång till e-tjänsten har meddelats de aktuella aktörerna. Kontakta kundtjänst vid frågor.

För mer information läs:

Handlingsplan kommunalt aktivitetsansvar , 177.9 kB.

Senast uppdaterad: