Utbildningsplan Bygg- och anläggningsprogrammet

Så här ser utbildningsplanen ut för Bygg- och anläggningsprogrammet olika inriktningar.

Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1a, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Svenska 1 eller svenska som andra språk 1, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng*
 • Svenska 2 eller svenska som andra språk 2, 100 poäng*
 • Svenska 3 eller svenska som andra språk 3, 100 poäng*
  *Kurserna går att välja bort. Önskas grundläggande behörighet inom ramen för 2600 poäng finns även möjlighet inom individuellt val.

Programgemensamma ämnen 400 poäng

 • Byggrund 1, 200 poäng
 • Byggrund 2, 200 poäng

Gymnasiearbete och individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 poäng
 • Individuellt val*, 200 poäng

Inriktning 900 poäng

 • Anläggningsförare - process, 100 poäng
 • Anläggningsförare 1, 200 poäng
 • Anläggningsförare 2, 200 poäng
 • Anläggningsförare 3, 200 poäng
 • Anläggningsförare 4, 200 poäng

Programfördjupning 300 poäng

 • Anläggning-ledningsbyggnad, 200 poäng
 • Anläggning-vägbyggnad, 100 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1a, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Svenska 1 eller svenska som andra språk 1, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng*
 • Svenska 2 eller svenska som andra språk 2, 100 poäng*
 • Svenska 3 eller svenska som andra språk 3, 100 poäng*
  *Kurserna går att välja bort. Önskas grundläggande behörighet inom ramen för 2600 poäng finns även möjlighet inom individuellt val.

Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng

 • Byggrund 1, 200 poäng
 • Byggrund 2, 200 poäng

Gymnasiearbete och individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 poäng
 • Individuellt val*, 200 poäng

Inriktning 700 poäng

 • Husbyggnadsprocessen, 200 poäng
 • Husbyggnad 1, 100 poäng
 • Husbyggnad 2, 200 poäng
 • Husbyggnad 3, 200 poäng

Programfördjupning Betongarbetare 500 poäng

 • Betong 1, 100 poäng
 • Betong 2, 100 poäng
 • Betong 3, 100 poäng
 • Entreprenörskap, 100 poäng
 • Trä, 100 poäng

Programfördjupning Murare 500 poäng

 • Mur- och putsverk 1, 100 poäng
 • Mur- och putsverk 2, 100 poäng
 • Mur- och putsverk 3, 100 poäng
 • Entreprenörskap, 100 poäng
 • Trä, 100 poäng

Programfördjupning Träarbetare 500 poäng

 • Trä 1, 100 poäng
 • Trä 2, 100 poäng
 • Trä 3, 100 poäng
 • Entreprenörskap, 100 poäng
 • Betong 1, 100 poäng

LIU går att kombinera med denna inriktning på programmet. LIU är inom individuellt val.

Senast uppdaterad: