Utbildningsplan Ekonomiprogrammet

Så här ser utbildningsplanen ut för Ekonomiprogrammets olika inriktningar.

Gymnasiegemensamma ämnen 1250 poäng

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Matematik 2b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Samhällskunskap 2, 100 poäng
 • Svenska 1, 100 poäng
 • Svenska 2, 100 poäng
 • Svenska 3, 100 poäng

Programgemensamma karaktärsämnen 350 poäng

 • Företagsekonomi 1, 100 poäng
 • Privatjuridik 100 poäng
 • Moderna språk 100 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng

Gymnasiearbete och individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 poäng
 • Individuellt val*, 200 poäng

Inriktning Ekonomi 300 poäng

 • Entreprenörskap och företagande, 100
 • Företagsekonomi 2, 100
 • Matematik 3b, 100

Programfördjupningar Ekonomi 300 poäng

 • Företagsekonomi specialisering, 100
 • Marknadsföring, 100

100 p valbar kurs

Exempel på kurser som kan komma att erbjudas:

 • Engelska 7
 • Ledarskap och organisation
 • Naturkunskap 2
 • Internationell ekonomi
 • Internationella relationer
 • Skrivande

NIU/LIU går att kombinera med programmet. LIU är inom individuellt val. NIU är både inom individuellt val och programfördjupning.

Gymnasiegemensamma ämnen 1250 poäng

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Matematik 2b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Samhällskunskap 2, 100 poäng
 • Svenska 1, 100 poäng
 • Svenska 2, 100 poäng
 • Svenska 3, 100 poäng

Programgemensamma karaktärsämnen 350 poäng

 • Företagsekonomi 1, 100 poäng
 • Privatjuridik, 100 poäng
 • Moderna språk, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng

Gymnasiearbete och individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 poäng
 • Individuellt val*, 200 poäng

Inriktning Juridik 300 poäng

 • Filosofi 1, 50 poäng
 • Affärsjuridik, 100 poäng
 • Rätten & samhället, 100 poäng
 • Psykologi 2a, 50 poäng

Programfördjupningar Juridik 300 poäng:

 • Civilrätt, 100 poäng
 • Kriminologi, 100 poäng

100 p valbar kurs

Exempel på kurser som kan komma att erbjudas:

 • Engelska 7
 • Ledarskap och organisation
 • Matematik 3b
 • Naturkunskap 2
 • Internationell ekonomi
 • Internationella relationer
 • Skrivande

NIU/LIU går att kombinera med programmet. LIU är inom individuellt val. NIU är både inom individuellt val och programfördjupning.

Senast uppdaterad: