Utbildningsplan Estetiska programmet

Så här ser utbildningsplanen ut för Estetiska programmets olika inriktningar.

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Historia 2 - kultur, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Svenska 1, 100 poäng
 • Svenska 2, 100 poäng
 • Svenska 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen 150 poäng

 • Estetisk kommunikation 1, 100 poäng
 • Konstarterna och samhället, 50 poäng

Gymnasiearbete och individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 poäng
 • Individuellt val*, 200 poäng

Inriktning bild 400 poäng

 • Bild, 100 poäng
 • Bild och form 1b, 100 poäng
 • Form, 100 poäng
 • Bildteori, 100 poäng

Programfördjupning 500 p

 • Bild och form - specialisering/måleri, 100 poäng
 • Bild och form - specialisering/skulptur, 100 poäng
 • Fotografisk bild 1, 100 poäng
 • Digitalt skapande 1, 100 poäng
 • Valbar programfördjupningskurs, 100 poäng - bildfördjupning, merit- eller behörighetskurs

LIU går att kombinera med programmet. LIU är inom individuellt val.

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Historia 2 - kultur, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Svenska 1, 100 poäng
 • Svenska 2, 100 poäng
 • Svenska 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen 150 poäng

 • Estetisk kommunikation 1, 100 poäng
 • Konstarterna och samhället, 50 poäng

Gymnasiearbete och individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 poäng
 • Individuellt val*, 200 poäng

Inriktning bild 400 poäng

 • Dansgestaltning 1, 100 poäng
 • Dansteknik 1, 100 poäng
 • Dansteknik 2, 100 poäng
 • Dansteori 1, 100 poäng

Programfördjupning 500 p

 • Dansträning 1, 100 poäng
 • Dansgestaltning 2, 100 poäng
 • Dansimprovisation och komposition, 100 poäng
 • Dansteknik 3, 100 poäng
 • Valbar programfördjupningskurs, 100 poäng - bildfördjupning, merit- eller behörighetskurs

LIU går att kombinera med programmet. LIU är inom individuellt val.

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Historia 2 - kultur, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Svenska 1, 100 poäng
 • Svenska 2, 100 poäng
 • Svenska 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen 150 poäng

 • Estetisk kommunikation 1, 100 poäng
 • Konstarterna och samhället, 50 poäng

Gymnasiearbete och individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 poäng
 • Individuellt val*, 200 poäng

Inriktning 400 poäng

 • Digitalt skapande 1, 100 poäng
 • Medieproduktion 1, 100 poäng
 • Medieproduktion 2, 100 poäng
 • Medier, samhälle och kommunikation, 100 poäng

Programfördjupning 500 p

 • Film- och tv-produktion 1, 100 poäng
 • Film- och tv-produktion 2., 100 poäng
 • Grafisk kommunikation 1, 100 poäng
 • Fotografisk bild 1, 100 poäng
 • Valbar programfördjupningskurs, 100 poäng - bildfördjupning, merit- eller behörighetskurs

LIU går att kombinera med programmet. LIU är inom individuellt val.

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Historia 2 - kultur, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Svenska 1, 100 poäng
 • Svenska 2, 100 poäng
 • Svenska 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen 150 poäng

 • Estetisk kommunikation 1,100 poäng
 • Konstarterna och samhället, 50 poäng

Gymnasiearbete och individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 poäng
 • Individuellt val*, 200 poäng

Inriktning 400 poäng

 • Ensemble med körsång, 200 poäng
 • Instrument/sång 1, 100 poäng
 • Gehörs och musiklära 1, 100 poäng

Programfördjupning 500 p

 • Ensemble 2, 100
 • Instrument/sång 1b, 100

100 p valbar kurs

Välj en av nedan kurser

 • Arrangering och komposition
 • Rytmik

100 p valbar kurs

Välj en av nedan kurser

 • Estetisk kommunikation 2
 • Gehörs- och musiklära 2

100 p valbar kurs

Välj en av nedan kurser

 • Musikproduktion 1
 • Naturkunskap 2

LIU går att kombinera med programmet. LIU är inom individuellt val.

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Historia 2 - kultur, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1b, 100 poäng
 • Naturkunskap 1b, 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Svenska 1, 100 poäng
 • Svenska 2, 100 poäng
 • Svenska 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen 150 poäng

 • Estetisk kommunikation 1, 100 poäng
 • Konstarterna och samhället, 50 poäng

Gymnasiearbete och individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 poäng
 • Individuellt val*, 200 poäng

Inriktning 400 poäng

 • Scenisk gestaltning 1, 100 poäng
 • Scenisk gestaltning 2, 100 poäng
 • Scenisk gestaltning 3, 100 poäng
 • Teaterteor, 100 poäng

Programfördjupning 500 p

 • Fysisk teater, 100 poäng
 • Sceniskt karaktärsarbete, 100 poäng
 • Sceniskt karaktärsarbete - text, 100 poäng
 • Estetisk kommunikation 2, 100 poäng
 • Valbar programfördjupningskurs, 100 poäng - bildfördjupning, merit- eller behörighetskurs

LIU går att kombinera med programmet. LIU är inom individuellt val.

Senast uppdaterad: