Utbildningsplan Fordons- och transportprogrammet

Så här ser utbildningsplanen ut för Fordons- och transportprogrammets olika inriktningar.

Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1a, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Svenska 1 eller svenska som andra språk 1, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng*
 • Svenska 2 eller svenska som andra språk 2, 100 poäng*
 • Svenska 3 eller svenska som andra språk 3, 100 poäng*
  *Kurserna går att välja bort. Önskas grundläggande behörighet inom ramen för 2600 poäng finns även möjlighet inom individuellt val.

Programgemensamma ämnen 400 poäng

 • Fordons och transportbranschens villkor
  och arbetsområden, 200 poäng
 • Fordonsteknik - introduktion, 200 poäng

Gymnasiearbete och individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 poäng
 • Individuellt val*, 200 poäng

Inriktning 400 poäng

 • Lastbilar och mobila maskiner - verkstad och elteknik, 100 poäng
 • Lastbilar och mobila maskiner - basteknik, 100 poäng
 • Lastbilar och mobila maskiner - service och underhåll 1, 100 poäng
 • Lastbilar och mobila maskiner - service och underhåll 2, 100 poäng

Lastbilsmekaniker 800 poäng

 • Lastbilar och mobila maskiner - förbränningsmotorer, 200 poäng
 • Lastbilar - kraftöverföring, 100 poäng
 • Lastbilar - chassi och bromsar, 200 poäng
 • Lastbilar - system och diagnosteknik 1, 100 poäng
 • Lastbilar - system och diagnosteknik 2, 100 poäng
 • El- och hybridfordon 1, 100 poäng

Maskinmekaniker 800 poäng

 • Lastbilar och mobila maskiner - förbränningsmotorer, 200 poäng
 • Mobila maskiner - kraftöverföring, 100 poäng
 • Mobila maskiner - hydraulsystem, 200 poäng
 • Mobila maskiner - system och diagnosteknik 1, 100 poäng
 • Mobila maskiner - system och diagnosteknik 2, 100 poäng
 • El- och hybridfordonsteknik, 100 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1a, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Svenska 1 eller svenska som andra språk 1, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng*
 • Svenska 2 eller svenska som andra språk 2, 100 poäng*
 • Svenska 3 eller svenska som andra språk 3, 100 poäng*
  *Kurserna går att välja bort. 6nskas grundläggande behörighet inom ramen för 2500 poäng finns även möjlighet inom individuellt val.

Programgemensamma ämnen 400 poäng

 • Fordons och transportbranschens villkor
  och arbetsområden, 200 poäng
 • Fordonsteknik - introduktion, 200 poäng

Gymnasiearbete och individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 poäng
 • Individuellt val*, 200 poäng

Inriktning personbilsmekaniker 400 poäng

 • Personbilar - verkstad och elteknik, 100 poäng
 • Personbilar - basteknik,100 poäng
 • Personbilar - service och underhåll 1, 100 poäng
 • Personbilar - service och underhåll 2, 100 poäng

Programfördjupning personbilsmekaniker 800 poäng

 • Personbilar - förbränningsmotorer, 100 poäng
 • Personbilar - kraftöverföring, 100 poäng
 • Personbilar - chassi och bromsar, 100 poäng
 • Personbilar - system och diagnosteknik 1, 200 poäng
 • Personbilar - system och diagnosteknik 2, 100 poäng
 • El- och hybridfordon, 100 poäng
 • Flerbränslefordonsteknik, 100 poäng

Inriktning karosseri och lackering 400 poäng

 • Karosseri och lackering - lackeringsteknik introduktion, 200 poäng
 • Karosseri och lackering - riktningsteknik introduktion, 200 poäng

Programfördjupning billackerare 800 poäng

 • Billackering - baskurs i lackering, 300 poäng
 • Billackering - lackeringssystem, 200 poäng
 • Billackering - produktionsflöden, 100 poäng
 • Små reparationer - karosseri, 100 poäng
 • El- och hybridfordon, 100 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1a, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Svenska 1 eller svenska som andra språk 1, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng*
 • Svenska 2 eller svenska som andra språk 2, 100 poäng*
 • Svenska 3 eller svenska som andra språk 3, 100 poäng*
  *Kurserna går att välja bort. Önskas grundläggande behörighet inom ramen för 2600 poäng finns även möjlighet inom individuellt val.

Programgemensamma ämnen 400 poäng

 • Fordons och transportbranschens villkor
  och arbetsområden, 200 poäng
 • Fordonsteknik - introduktion, 200 poäng

Gymnasiearbete och individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 poäng
 • Individuellt val*, 200 poäng

Inriktning 500 poäng

 • Yrkestrafik 1a, 200 poäng
 • Yrkestrafik 1b, 300 poäng

Yrkesutgång 700 poäng

 • Fordonskombinationer - godstransporter, 200 poäng
 • Godstrafik, 200 poäng
 • Godstransporter - specialisering, 100 poäng
 • Maskinell godshantering, 200 poäng
Senast uppdaterad: