Industritekniska programmet

Baldergymnasiet

Yrkesförberedande

Sökkod: IN

Tillsammans med företag i regionen erbjuder vi en unik utbildning som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden, både lokalt och globalt.

Skellefteå är en industristad som kommer att ha ett ökat behov av industritekniskt utbildad arbetskraft på grund av stora företagsetableringar inom industriell
tillverkning/produktion. Efter examen från programmet har du de kunskaper som behövs för att arbeta inom områden som processinriktad eller maskinell
materialbearbetning och produktframställning, driftsäkerhet och underhåll samt svetsning och annan sammanfogning.

Utbildningen utvecklar dina kunskaper inom industriell teknik och industriteknisk produktion, samt din förmåga att använda utrustning, bearbeta material, hantera
industritekniska processer samt arbeta med kvalitetssäkring för såväl produktion som färdig produkt.

Grundläggande behörighet till högskola erbjuds på två sätt. Genom att läsa 2800 poäng, alternativt inom
ramen för 2600 poäng genom aktiva val.

Sök programmet (Länk till annan webbplats)

Inriktning

Produkt- och maskinteknik

Du lär dig att hantera verktyg, industriutrustning och material.

Exempel på yrken

Maskinoperatör och produktionstekniker.

Det ska vara möjligt för dig att börja arbeta inom yrket direkt efter utbildningen. Utbildningen ger dig även grundläggande behörighet till både yrkeshögskola och universitet om du inte aktivt väljer bort det.

Om du vill ha grundläggande behörighet till högskola/universitet måste du läsa kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Detta kan du göra under din gymnasietid eller komplettera senare inom vuxenutbildningen.

De krav du behöver uppfylla för en yrkesexamen är:

 • Betyg i alla kurser som ingår i ditt program, 2500-2800 poäng.
 • Lägst betyg E i 400 poäng programgemensamma ämnen.
 • Lägst betyget E (godkänd) i kurser som omfattar minst 2250 poäng.
 • Lägst betyget E i svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1.
 • Ditt gymnasiearbete måste vara godkänt.

En yrkesexamen ger grundläggande behörighet till yrkeshögskolans utbildningar.

På ett yrkesprogram har du minst 15 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande. Du kan också läsa vissa yrkesprogram som lärling, det innebär att halva utbildningen är ute på en eller flera arbetsplatser.

Vill du veta mer kan du fråga din studie- och yrkesvägledare eller läsa på www.studera.nu Länk till annan webbplats..

Anderstorpsgymnasiet

Anton Kemi

 • Bygg- och Anläggningsprogrammet
 • VVS och Fastighetsprogrammet
 • Fordon- och Transportprogrammet

Hanna Berglund

 • Samhällsvetenskapliga programmet

Marlene Eriksson

 • Estetiska programmet
 • Fjärrgymnasiet
 • Lärling

-------------------------------------------------

Baldergymnasiet

Maria Jaconelli

 • Industritekniska programmet
 • Teknikprogrammet
 • Teknikprogrammets fjärde år
 • Yrkesintroduktion - YI

Karin Åström

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • El- och energiprogrammet

Karita Sandström

 • Anpassad gymnasieskola
 • Vård- och omsorgsprogrammet

MarieLouise Norlund

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Individuellt alternativ - IA
 • Språkintroduktion - SI

---------------------------------------------------

Kanalskolan

Lina Lundgren - Holmström

 • International Baccalorian - IB
 • NIU/LIU

Elin Lundström

 • Ekonomiprogrammet
 • Individuellt alternativ - IA

-------------------------------------------------

Naturbruksgymnasiet

 

 • Naturbruksprogrammet

Karita Sandström

 • Anpassad gymnasieskola

Kontakta Kundtjänst, kundtjanst@skelleftea.se eller 0910-73 50 00, så förmedlar de kontakt till rätt vägledare.

Senast uppdaterad: