Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen är till för dig som inte är behörig till ett nationellt program. Programmen har olika inriktningar för att förbereda dig för ett nationellt program, en annan utbildning eller för att söka jobb. .

Här får du mer kunskap om ett yrke som intresserar dig. Syftet med utbildningen är antingen behörighet till nationellt program eller förberedelse för yrkeslivet. Utbildningen kan innehålla både grundskoleämnen och gymnasiekurser. I utbildningen ingår praktik.

Sökbara inriktningar på Baldergymnasiet:

  • Försäljning och service - inriktning mot butiksarbete samt lager och logistik.
  • Vård och omsorg - inriktningen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom vård och omsorg.

Sökbara inriktningar på Naturbruksgymnasiet:

  • Naturbruksprogrammet : Skog - inriktningen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom skogsbruk och maskinkörning
  • Naturbruksprogrammet : Djur - Inriktningen ger dig grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom djurvård

Sökkod: IMYRK

Under förutsättning att nödvändiga beslut tas.

Programinriktat val syftar till att du ska få en utbildning som gör dig behörig till ett visst nationellt program. Programinriktat val kan läsas mot både yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Vilka program som erbjuder programinriktat val kan skilja sig från läsår till läsår. Programinriktat val söks via gymnasieantagningen på samma sätt som nationella program alternativt via en särskild intresseanmälan. För mer information, kontakta studie- och yrkesvägledaren på din grundskola.

Observera att Programinriktat val inte kan läsas som lärlingsutbildning på Anderstorpsgymnasiet

Sökkod: IMV

Individuellt alternativ utformas efter elevens enskilda behov och förutsättningar och vänder sig till dig som saknar betyg i ett flertal ämnen.

Ej sökbar

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.

Du som går i årskurs 9 och ska gå Språkintroduktion när du börjar gymnasiet behöver inte söka till utbildningen. Du som är i gymnasieålder och flyttar till Skellefteå under läsåret använder blanketten "Ansökan till språkintroduktion".

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se