Introduktionsprogram

Baldergymnasiet, Naturbruksgymnasiet
Kanalskolan

Sökkod: IM

Introduktionsprogrammen är till för dig som inte är behörig till nationellt program. Programmen har olika inriktningar för att förbereda dig för ett nationellt program, en annan utbildning eller för att söka jobb.

Programinriktat val

Programinriktat val syftar till att du ska få en utbildning som gör dig behörig till ett visst nationellt program. Programinriktat val kan läsas mot både yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Programmet kan ge dig behörighet till ett yrkesprogram. Det kan också underlätta för dig att få ett jobb. Utbildningen är ett eller två år och kan innehålla både grundskoleämnen och gymnasiekurser. I programmet ingår praktik.

Individuellt alternativ utformas efter elevens enskilda behov och förutsättningar och vänder sig till dig som saknar betyg i ett flertal ämnen.

Ej sökbar

Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.

Du som går i årskurs 9 och ska gå Språkintroduktion när du börjar gymnasiet behöver inte söka till utbildningen. Du som är i gymnasieålder och flyttar till Skellefteå under läsåret använder blanketten "Ansökan till språkintroduktion".

Senast uppdaterad: