Utbildningsplan Naturbruksprogrammet

Så här ser utbildningsplanen ut för Naturbruksprogrammets olika inriktningar.

Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1a, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng*
 • Svenska 2 eller svenska som andra språk 2, 100 poäng*
 • Svenska 3 eller svenska som andra språk 3, 100 poäng*
  *Kurserna går att välja bort. Önskas grundläggande behörighet inom ramen för 2600 poäng finns även möjlighet inom individuellt val.

Programgemensamma ämnen 400 poäng

 • Biologi 1, 100 poäng
 • Entreprenörskap, 100 poäng
 • Naturbruk, 200 poäng

Gymnasiearbete och individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 poäng
 • Individuellt val*, 200 poäng

Inriktning 500 poäng

 • Djurens biologi, 100 poäng
 • Djuren i naturbruket, 100 poäng
 • Djurhållning, 100 poäng
 • Sällskapsdjur 1, 100 poäng
 • Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1, 100 poäng

Programfördjupning 700 poäng

 • Aktivitetsledarskap, 100 poäng
 • Djur specialisering, 100 poäng
 • Hundkunskap 1, 100 poäng
 • Träning av hund, 100 poäng
 • Hästkunskap 1, 100 poäng
 • Hästkunskap 2, 100 poäng
 • Lantbruksdjur 1, 100 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1a, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng*
 • Svenska 2 eller svenska som andra språk 2, 100 poäng*
 • Svenska 3 eller svenska som andra språk 3, 100 poäng*
  *Kurserna går att välja bort. Önskas grundläggande behörighet inom ramen för 2600 poäng finns även möjlighet inom individuellt val.

Programgemensamma ämnen 400 poäng

 • Biologi 1, 100 poäng
 • Entreprenörskap, 100 poäng
 • Naturbruk, 200 poäng

Gymnasiearbete och individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 poäng
 • Individuellt val*, 200 poäng

Inriktning 700 poäng

 • Marken och växternas biologi, 100 poäng
 • Motor- och röjmotorsåg 1, 100 poäng
 • Mångbruk av skog, 100 poäng
 • Terrängtransporter, 100 poäng
 • Virkestransport med skotare, 100 poäng
 • Skogsskötsel 1, 100 poäng
 • Virkeslära, 100 poäng

Programfördjupning skogsmaskinförare 500 poäng

 • Skogsskötsel 2, 100 poäng
 • Serviceteknik – naturbruk 1, 100 poäng
 • Skogsmaskiner-specialisering, 200 poäng
 • Avverkningsmaskiner, 100 poäng

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1a, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Svenska eller svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng*
 • Svenska 2 eller svenska som andra språk 2, 100 poäng*
 • Svenska 3 eller svenska som andra språk 3, 100 poäng*
  *Kurserna går att välja bort. Önskas grundläggande behörighet inom ramen för 2500 poäng finns även möjlighet inom individuellt val och programfördjupning.

Programgemensamma ämnen, 400 poäng

 • Biologi 1, 100 poäng
 • Entreprenörskap, 100 poäng
 • Naturbruk, 200 poäng

Gymnasiearbete och individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 poäng
 • Individuellt val*, 200 poäng

Inriktning, 600 poäng

 • Marken och växternas biologi, 100 poäng
 • Motor- och röjmotorsåg 1, 100 poäng
 • Naturturism 1, 100 poäng
 • Naturturism 2, 100 poäng
 • Mångbruk av skog, 100 poäng
 • Terrängtransporter, 100 poäng

Programfördjupning, 600 poäng

 • Naturturism 3, 100 poäng
 • Svenska 2, 100 poäng
 • Yrkesutgång jakt- och fiskeguide, 400 poäng
  • Jakt och viltvård 1, 100 poäng
  • Jakt och viltvård 2, 200 poäng
  • Fiske och vattenvård 1, 100 poäng
 • Yrkesutgång friluftsguide, 400 poäng
  • Skogsskötsel 1, 100 poäng
  • Besöksnäring, 100 poäng
  • Kommunikation, 100 poäng
  • Aktivitetsledarskap, 100 poäng
Senast uppdaterad: