Utbildningsplan Naturbruksprogrammet

Så här ser utbildningsplanen ut för Naturbruksprogrammets olika inriktningar.

Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1a, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng*
 • Svenska 2 eller svenska som andra språk 2, 100 poäng*
 • Svenska 3 eller svenska som andra språk 3, 100 poäng*
  *Kurserna går att välja bort. Önskas grundläggande behörighet inom ramen för 2600 poäng finns även möjlighet inom individuellt val.

Programgemensamma ämnen 400 poäng

 • Biologi 1, 100 poäng
 • Entreprenörskap, 100 poäng
 • Naturbruk, 200 poäng

Gymnasiearbete och individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 poäng
 • Individuellt val*, 200 poäng

Inriktning 500 poäng

 • Djurens biologi, 100 poäng
 • Djuren i naturbruket, 100 poäng
 • Djurhållning, 100 poäng
 • Sällskapsdjur 1, 100 poäng
 • Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1, 100 poäng

Programfördjupning 700 poäng

 • Aktivitetsledarskap, 100 poäng
 • Djur specialisering, 100 poäng
 • Hundkunskap 1, 100 poäng
 • Träning av hund, 100 poäng
 • Hästkunskap 1, 100 poäng
 • Hästkunskap 2, 100 poäng
 • Lantbruksdjur 1, 100 poäng

* Inom individuellt val kan du som går ett yrkesprogram välja att läsa grundläggande behörighet:

 • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
 • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
 • Engelska 6

eller läsa kurser utifrån ett kursutbud som skolorna erbjuder

Du som läser ett högskoleförberedande program väljer kurser utifrån ett kursutbud som skolorna erbjuder

Gymnasiegemensamma ämnen 900 poäng

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1a, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Svenska 1 eller svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng*
 • Svenska 2 eller svenska som andra språk 2, 100 poäng*
 • Svenska 3 eller svenska som andra språk 3, 100 poäng*
  *Kurserna går att välja bort. Önskas grundläggande behörighet inom ramen för 2600 poäng finns även möjlighet inom individuellt val.

Programgemensamma ämnen 400 poäng

 • Biologi 1, 100 poäng
 • Entreprenörskap, 100 poäng
 • Naturbruk, 200 poäng

Gymnasiearbete och individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 poäng
 • Individuellt val*, 200 poäng

Inriktning 700 poäng

 • Marken och växternas biologi, 100 poäng
 • Motor- och röjmotorsåg 1, 100 poäng
 • Mångbruk av skog, 100 poäng
 • Terrängtransporter, 100 poäng
 • Virkestransport med skotare, 100 poäng
 • Skogsskötsel 1, 100 poäng
 • Virkeslära, 100 poäng

Programfördjupning skogsmaskinförare 500 poäng

 • Skogsskötsel 2, 100 poäng
 • Serviceteknik – naturbruk 1, 100 poäng
 • Skogsmaskiner-specialisering, 200 poäng
 • Avverkningsmaskiner, 100 poäng

* Inom individuellt val kan du som går ett yrkesprogram välja att läsa grundläggande behörighet:

 • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
 • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
 • Engelska 6

eller läsa kurser utifrån ett kursutbud som skolorna erbjuder

Du som läser ett högskoleförberedande program väljer kurser utifrån ett kursutbud som skolorna erbjuder

Gymnasiegemensamma ämnen, 600 poäng

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Historia 1a1, 50 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1a, 100 poäng
 • Naturkunskap 1a1, 50 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Svenska eller svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng*
 • Svenska 2 eller svenska som andra språk 2, 100 poäng*
 • Svenska 3 eller svenska som andra språk 3, 100 poäng*
  *Kurserna går att välja bort. Önskas grundläggande behörighet inom ramen för 2500 poäng finns även möjlighet inom individuellt val och programfördjupning.

Programgemensamma ämnen, 400 poäng

 • Biologi 1, 100 poäng
 • Entreprenörskap, 100 poäng
 • Naturbruk, 200 poäng

Gymnasiearbete och individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 poäng
 • Individuellt val*, 200 poäng

Inriktning, 600 poäng

 • Marken och växternas biologi, 100 poäng
 • Motor- och röjmotorsåg 1, 100 poäng
 • Naturturism 1, 100 poäng
 • Naturturism 2, 100 poäng
 • Mångbruk av skog, 100 poäng
 • Terrängtransporter, 100 poäng

Programfördjupning, 600 poäng

 • Naturturism 3, 100 poäng
 • Svenska 2, 100 poäng
 • Yrkesutgång jakt- och fiskeguide, 400 poäng
  • Jakt och viltvård 1, 100 poäng
  • Jakt och viltvård 2, 200 poäng
  • Fiske och vattenvård 1, 100 poäng
 • Yrkesutgång friluftsguide, 400 poäng
  • Skogsskötsel 1, 100 poäng
  • Besöksnäring, 100 poäng
  • Kommunikation, 100 poäng
  • Aktivitetsledarskap, 100 poäng

* Inom individuellt val kan du som går ett yrkesprogram välja att läsa grundläggande behörighet:

 • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
 • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
 • Engelska 6

eller läsa kurser utifrån ett kursutbud som skolorna erbjuder

Du som läser ett högskoleförberedande program väljer kurser utifrån ett kursutbud som skolorna erbjuder

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad: