Utbildningsplan Naturvetenskapsprogrammet

Så här ser utbildningsplanen ut för Naturvetenskapsprogrammet.

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1c, 100 poäng
 • Matematik 2c, 100 poäng
 • Matematik 3c, 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Svenska eller svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Svenska 2 eller svenska som andraspråk 2, 100 poäng
 • Svenska eller svenska som andraspråk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen 450 poäng

 • Biologi 1, 100 poäng
 • Fysik 1a, 150 poäng
 • Kemi 1, 100 poäng
 • Moderna språk 1 alternativt 3, 100 poäng

Gymnasiearbete och individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 poäng
 • Individuellt val*, 200 poäng

Inriktning Naturvetenskap 400 poäng

 • Biologi 2, 100 poäng
 • Fysik 2, 100 poäng
 • Kemi 2, 100 poäng
 • Matematik 4, 100 poäng

Valbar programfördjupning 200 poäng

 • Bioteknik, 100 poäng
 • Engelska 7, 100 poäng
 • Miljö och energikunskap, 100 poäng
 • Matematik 5, 100 poäng
 • Moderna språk 2 alternativt 4, 100 poäng

NIU/LIU går att kombinera med programmet. LIU är inom individuellt val. NIU är både inom individuellt val och programfördjupning.

Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng

 • Engelska 5, 100 poäng
 • Engelska 6, 100 poäng
 • Historia 1b, 100 poäng
 • Idrott och hälsa 1, 100 poäng
 • Matematik 1c, 100 poäng
 • Matematik 2c, 100 poäng
 • Matematik 3c, 100 poäng
 • Religionskunskap 1, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1b, 100 poäng
 • Svenska eller svenska som andraspråk 1, 100 poäng
 • Svenska eller svenska som andraspråk 2, 100 poäng
 • Svenska eller svenska som andraspråk 3, 100 poäng

Programgemensamma ämnen 450 poäng

 • Biologi 1, 100 poäng
 • Fysik 1a, 150 poäng
 • Kemi 1, 100 poäng
 • Moderna språk 1 alternativt 3, 100 poäng

Gymnasiearbete och individuellt val

 • Gymnasiearbete, 100 poäng
 • Individuellt val*, 200 poäng

Inriktning Naturvetenskap och samhälle 300 p

 • Geografi 1, 100 poäng
 • Samhällskunskap 2, 100 poäng
 • Biologi 2, 100 poäng

Valbar programfördjupning 300 p

 • Bioteknik, 100 poäng
 • Engelska 7, 100 poäng
 • Miljö och energikunskap, 100 poäng
 • Matematik 4, 100 poäng
 • Matematik 5, 100 poäng
 • Moderna språk 2 alternativt 4, 100 poäng

NIU/LIU går att kombinera med programmet. LIU är inom individuellt val. NIU är både inom individuellt val och programfördjupning.

Senast uppdaterad: