För elever i gymnasieskola

Digitala verktyg och lärresurser

Logga in i Unikum för elever (Länk till annan webbplats)

Lärplattform för gymnasieskolorna och VUX.

WeLib är gymnasiebibliotekets system för elever, lärare och övrig personal. Det är WeLib ni använder på biblioteket när ni lånar.

I exam.net och i systerprodukten kunskapsmatrisen kan du som elev utföra digitala prov.

I Gleerups finns digitala läromedel till flera olika kurser. Din lärare tilldelar dig och din klass läromedel.

Du kan lyssna på dina läroböcker via Inläsningstjänst (ILT) samt nå deras flerspråkiga tjänst Begreppa.

Polyglutt är en tjänst som erbjuder inlästa bilderböcker och är tillgängligt för gymnasiesärskolan.

Trovy är en tjänst som innehåller ett utbud av artiklar på svenska och engelska från välkända tidskrifter och magasin.

Trovy är endast tillgänglig för gymnasiet under en period och kan komma att tas bort senare.

I Kunskapsmatrisen kan du som elev utföra digitala prov.

Din lärare lägger till dig i Kunskapsmatrisen, sedan kan du logga in med Microsoft 365.

För att logga in på Landguiden måste lärare och elever logga in på Unikum och gå via mina verktyg > Landguiden för att bli inloggade på UI.se.

På mediawebben kan du se film och strömmande media.

Artiklar i fulltext från dagstidningar och tidskrifter

Med M365 arbetar vi med Officeprogram (t ex Word, PowerPoint, Excel, OneNote samt ett flertal nya tjänster som Teams) över Internet.

NOKflex är ett digitalt läromedel för matematik.
Digilär är digitala läromedel till flera olika kurser.

Du når Digilärs och Natur & Kulturs (NOK) produkter på ett och samma ställe. Via länken nedan eller på nok.se/login.

I Tietos tjänst registreras närvaro och frånvaro.

I denna tjänst kan du kolla skolscheman, både ditt eget samt exempelvis en klass eller lärares schema.

Här hittar du länkar till databaser, källhänvisningsguider, och webbplatser med information till skoluppgifter.

I Liber finns digitala läromedel till flera olika programspecifika kurser. Din lärare tilldelar dig och din klass läromedel.

Hjälp och Support

Behöver du hjälp med våra digitala verktyg, som ex Unikum, Samarbeta, Microsoft 365 eller andra programvaror?

Kontakta din lokala IT-pedagog via Teams.

Anderstorpgymnasiet:
David Fahlesson
Erica Lundqvist

Baldergymnasiet:
Nils-Olov Ahlgren

Kanalskolan:
Thomas Ekholm

Naturbruksgymnasiet:
Alexsandra Bohlin

Är din dator trasig? Besök serviceteknikern på skolan.

Anderstorpsgymnasiet:
Peder Wennersten,
Johnny Dahlberg
Rum J37, 07.00 -16.30

Baldergymnasiet:
Peter Eriksson
Rum B242, 08.00-11.00

Kanalskolan:
Peter Widgren
Rum C 10

Instruktioner

Om du som elev inte kan logga in på din dator, eller någon av våra digitala resurser, ex Samarbeta eller Office 365 (O365) ber du din lärare att byta ditt lösenord.

För att byta lösenord

Lärare:

 1. Be din lärare byta lösenord.

Elev (på skolan med din skoldator):

 1. Du loggar ut från datorn.
 2. Du loggar in i datorn med det nya lösenordet.
 3. Klart. Nu är lösenordet till datorn samt även till tjänsterna M365, Unikum, Gleerups och ILT bytt.

Elev (hemma/inte på skolans nätverk med din skoldator):

 1. Din dator måste ha kontakt med skolans nätverk för att lösenordet till din dator ska bytas. Gå till eller i närheten av en skola, så att du får kontakt med nätverket SkolaX.
 2. Logga in i datorn med det nya lösenordet.
 3. Klart. Nu är lösenordet till datorn samt även till tjänsterna M365, Unikum, Gleerups och ILT bytt.

Elev (på annan enhet än skoldatorn, ex mobil eller egen dator):

 1. Ditt nya lösenordet fungerar direkt till tjänster som du når via webbläsare eller app, ex O365 (portal.office.com), Samarbeta, Gleerups. ILT etc.

För att kunna arbeta med uppgifter och planeringar från Unikum i klassteamen måste du göra följande.

Instruktion

 1. Logga in i Unikum i webbläsare, ex Edge.
 2. Logga in i Teams i en ny flik i samma webbläsare.

OBS! Det går inte att arbeta med uppgifter och planeringar från Unikum i Teamsappen, använd webbläsare.

 1. Öppna en webbläsare
 2. Gå till webbsidan: https://skelleftea.se/skolportalen Länk till annan webbplats.
 3. Klicka på För elever i gymnasiet
 4. Klicka på Logga in i Unikum
 5. Klicka på Logga in som elev
 6. Klicka på tre prickar (Android) eller rutan med en pil uppåt (iPhone)
 7. Klicka på Lägg till på startskärmen
 8. Ge appen ett namn
 9. Klicka på Lägg till
 10. Klicka på Lägg till igen för att lägga till ikonen på hemskärmen

Instruktion

 • Välj språk och klicka på Ja
 • Klicka på Hoppa över.
 • Datorn letar efter uppdateringar...
 • Vänta till du kommer till en inloggningsruta.
  Där skriver du in din e-postadress (användarnamn@student.skelleftea.se) och ditt starka lösenord.
 • Klicka på Logga in.
 • Klicka på Fortsätt ändå.
 • Datorn startar upp. Det tar några minuter. Stäng inte av datorn.
 • När datorn har startat upp är den klar att börja användas.
Senast uppdaterad: