PRAO, praktisk arbetslivsorientering

I Skellefteå kommun har årskurs 8 och 9 en praovecka per läsår. Årskurs 8 har sin praovecka under vårterminen och årskurs 9 under höstterminen.

Nedan kan du läsa riktad information om PRAO till dig som är elev eller vårdnadshavare, till dig som vill erbjuda PRAO-plats och till dig som ska ta emot PRAO-elever.

Begär ersättning för mat- och resekostnader under prao (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Prao ger dig:

  • Kunskaper och erfarenheter om arbetslivet
  • Insikter om elevens egna framtida yrkes- och studieval
  • Bättre självkännedom och självförtroende

Din praoplats

Du som elev kan önska praoplatser. Om du ordnat en egen praoplats kan du själv lägga in den i verktyget Samverka.

Gå till verktyget Samverka.nu Länk till annan webbplats.

Du får ett mail med information om hur du loggar in på samverka.nu i god tid före din prao startar. Din studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig om du har frågor angående hur du gör för att önska en plats och skapa en egen praoplats. Två veckor före din prao får du ett praktikkort med information om din prao plats.

Prao utanför kommunen

Du har möjlighet att ordna en egen plats utanför Skellefteå kommun, men ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare för att få ett godkännande av platsen. Kom ihåg att även om du har rätt till resebidrag för att ta dig till en arbetsplats så är det högsta resebidraget som betalas ut 400 kr på en praoplats.

Lunch och resor

Som elev har du rätt att äta lunch på närmaste kommunala skola, och blir tilldelad en skola i ditt praktikkort. Om det till exempel är för långt avstånd från din praoplats till en skola så kan du söka matersättning.

Resor till och från praoplatsen som är längre än 4 kilometer kan du få låna busskort för, om du inte redan har ett busskort, i vissa fall kan det vara nödvändigt att istället söka reseersättning.

Ansök om ersättning för lunch och resor digitalt via följande länk:

Begär ersättning för mat- och resekostnader under prao (Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Du kan också hämta en blankett hos din studie- och yrkesvägledare som du fyller i och skickar in.

Arbetstid under din prao

Elevens arbetstid ska ligga mellan 06.00-20.00 och max vara 7 timmar, med möjlighet till minst 30 minuter lunchrast.

Mer information

För mer information om din Prao, kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Läs mer om vem som är studie- och yrkesvägledare på din skola

Ge en ung människa en bra första kontakt i arbetslivet

När din arbetsplats tar emot en praoelev ger ni en ung människa en möjlighet att få en första kontakt med arbetslivet, men det är även ett sätt för din arbetsplats att skapa intresse för just er bransch. Eleven kan vara er framtida medarbetare!

Registrera din arbetsplats via verktyget Samverka.nu Länk till annan webbplats.

Tips för dig som ska ta emot en praoelev

För att göra praotiden till en bra upplevelse för ert företag och för eleven är det viktigt att utse en eller flera handledare. Du som handledare är viktig för att elevens upplevelse av prao ska bli positiv och trygg.

Handledaren uppmuntrar och informerar om olika arbetsuppgifter, och fungerar som ett stöd/guide för eleven under praotiden.

Vilka tider får en praoelev jobba?

Elevens arbetstid ska ligga mellan 06.00-20.00 och max vara 7 timmar, med möjlighet till minst 30 minuter lunchrast.

Vilka arbetsuppgifter kan en praoelev ha?

Det är viktigt att följa gällande regelverk kring arbetsmiljö, samtidigt som eleven ska känna sig inkluderad och välkommen. Eleven behöver inte prova på alla arbetsuppgifter som finns. Gör en bedömning på vilka arbetsuppgifter som känns lämpliga för eleven

Läs mer på Skolverkets webbplats om hur du som arbetsgivare kan förhålla dig till prao Länk till annan webbplats.

Läs mer om minderårigas arbetsvillkor på Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Frågor och svar

Att ta emot en praktikant innebär att välkomna en ungdom från årskurs 8 eller årskurs 9 som under handledning ska få en introduktion till och inblick i arbetslivet. Arbetsuppgifterna ska anpassas efter praktikantens ålder (13–15 år).

Är du intresserad av att ta emot prao-elever så anmäler du dig genom att registrera din arbetsplats i verktyget Samverka.nu.

Gå till samverka.nu Länk till annan webbplats.

Praktiken får vara max 7 timmar per dag mellan 06.00–20.00 på vardagar, alltså ingen praktik på helgen eller under sena kvällar.

Du kan söka praoplats på arbetsplatser och inom yrken som du tycker verkar intressanta, besök eller ring arbetsplatsen. Prata även med din studie- och yrkesvägledare för att få tips, råd och hjälp att hitta en praoplats.

Läs mer om vem som är studie- och yrkesvägledare på din skola

Det finns arbetsuppgifter som ungdomar som är under 18 år inte får lov att utföra. Kolla upp vad som gäller inom ditt arbetsområde.
Det är viktigt att prao-eleven får en genomgång av hur arbetsuppgifterna ska utföras på ett säkert sätt och även att ni går igenom vad praktikanten inte får göra.

Läs mer om arbetsuppgifter för minderåriga på Arbetsmiljöverkets sida Länk till annan webbplats.

Du som elev ska rapportera till din handledare om du blir sjuk under din praotid.

Du som är handledare ska rapportera in frånvaro i praoelevens praktikkort i verktyget Samverka.nu.

Gå till samverka.nu Länk till annan webbplats.

Alla har skolor har en speciell praoperiod, fråga din studie- och yrkesvägledare för att få reda på när du har prao!

Läs mer om vem som är studie- och yrkesvägledare på din skola

Senast uppdaterad: