Examensarbete (universitet och högskola)

För Skellefteå kommun är det viktigt att ta tillvara de kunskaper och den aktuella forskning som bedrivs inom många olik...

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Skellefteå kommuns för- och grundskolor och gymnasieskolor tar varje år emot ett antal lärarstudenter inom VFU (Verksamh...

PRAO, praktisk arbetslivsorientering

I Skellefteå kommun har årskurs 8 och 9 en praovecka per läsår. Årskurs 8 har sin praovecka under vårterminen och årskur...