Praktik, VFU och examensarbete

Examensarbete (universitet och högskola)

För Skellefteå kommun är det viktigt att ta tillvara de kunskaper och den aktuella forskning som bedrivs inom många olik...

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Skellefteå kommun välkomnar varje år ett antal universitetsstudenter till VFU (verksamhetsförlagd utbildning), den prakt...

PRAO, praktisk arbetslivsorientering

I Skellefteå kommun har årskurs 8 och 9 en praovecka per läsår. Årskurs 8 har sin praovecka under vårterminen och årskur...