Studieekonomi

Om du läser kurser på grundläggande eller gymnasial nivå kan du ansöka om studiemedel från CSN.

Information in English or other languages

CSN is the authority that manages Swedish student finance, i.e. grants and loans for studies. They also handle driving licence loans and home equipment loans. You can read more about the various forms of student finance on their webpage. The information in English is more informative, and in the other languages there is brief information. Link to CSN in other languages Länk till annan webbplats.

Nyheter från CSN • När börjar jag betala tillbaka studielån?


  Läs mer


 • Do you need information in other languages?


  Läs mer


 • Ska du sommarjobba?


  Läs mer

Vad är CSN?

Funderar du på att studera som vuxen i Sverige? Då kan du ansöka om studiemedel, det vill säga bidrag och lån från CSN. CSN (Centrala studiestödsnämnden) är den myndighet som har hand om det svenska studiestödet. Tack vare studiestödet kan alla som vill studera, oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar. Det finns olika former av studiestöd exempelvis studiemedel och studiestartsstöd.

Hur ansöker man till CSN?

Studiemedel kan du själv ansöka om online på www.csn.se Länk till annan webbplats. eller titta på filmen nedan som visar hela ansökan steg för steg . För studiestartsstöd ska du kontakta din hemkommun. För dig som är folkbokförd i Skellefteå kommun och vill ansöka om studiestartsstöd boka tid på CV - Centrum för vägledning.

På CV finns det möjlighet under Drop in öppet att använda en kunddator för att ansöka om studiemedel. Tänk på att det är du själv som ska göra din ansökan.

Hur många poäng måste man läsa för att kunna ansöka om CSN?

Du kan ansöka om studiestöd från CSN för både studier på grundskole- och gymnasienivå:

 • heltid (20 poäng per vecka)
 • deltidstudier 75% (15 poäng per vecka)
 • deltidsstudier 50% ( 10 poäng per vecka).

Observera att VUX meddelar CSN hur många poäng du ska läsa samt på hur många veckor. Om du ändrar din studietid så måste du själv meddela CSN, det sker inte automatiskt.

Du har själv ansvar att din ansökan till CSN är rätt ifylld och att meddela CSN om du gör förändringar i dina studier. Om du avbryter en kurs eller läser klart den på kortare eller längre tid än du hade angett vid ansökan så kan du bli återbetalningsskyldig till CSN.

Vad händer om man inte är studieaktiv?

För att få studiemedel ska den studerande vara studieaktiv. Studerande som endast sporadiskt varit närvarande, inte deltagit i undervisningen tillräckligt mycket och fullgjort sina arbetsuppgifter betraktas inte som studieaktiv. Om du inte har varit studieaktiv, har du inte rätt till studiemedel och kan då bli återbetalningsskyldig.

CSN vid sjukdom

Det finns trygghetsregler inom studiemedlen för dig som studerar och blir sjuk eller behöver vara hemma för vård av barn eller närstående. Du får behålla studiemedel och resultatkravet blir lägre. Dessutom kan lånedelen skrivas av vid längre tids frånvaro. En förutsättning är att du anmäler sjukdom eller vårdperiod. Anmäl helst första dagen att du blivit sjuk till Försäkringskassan.

Läs mer om studiemedel vid sjukdom på CSNs webbplats. Länk till annan webbplats.

Studiestartsstöd riktar sig till arbetslösa personer som uppfyller vissa kriterier. Stödet är ett större bidrag jämfört med det vanliga studiemedelsbidraget. Det är din hemkommun som beslutar om du har rätt att ansöka om studiestartsstöd och CSN (Centrala studiestödsnämnden) som beslutar om din ansökan. För dig som är folkbokförd i Skellefteå kommun och vill ansöka om studiestartsstöd boka tid på CV.

Läs mer om studiestartsstöd på CSNs webbplats. Länk till annan webbplats.

För dig som är mitt i arbetslivet.

Det nya omställnings­­studiestödet är till för dig som är mitt i arbetslivet och vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbets­­marknaden.

Läs mer om omställningsstudiestöd på CSNs webbplats Länk till annan webbplats.

Viktigt att veta när studerar

Om du avbryter en kurs eller läser klart den på kortare eller längre tid än du hade angett vid ansökan så kan du bli återbetalningsskyldig till CSN. Kontakta alltid dem när du tänker förändra din studietid så du vet vad som gäller.

Film om hur du söker studiemedel från CSN

Film om studiemedel från CSN

Senast uppdaterad: